Psykiatrisk samsjuklighet

 Personer som har ett missbruk eller beroende samt en psykiatrisk störning eller sjukdom är en   extra utsatt grupp med åtta gånger högre dödlighet än normalgrupp.
Missbruket kan orsaka eller förvärra psykiatrisk problematik, och psykiatrisk problematik ökar i sin tur risken för missbruk. Samsjukligheten förvärrar både missbruket och de psykiska problemen och effekten av insatser kan gå förlorad om man inte samtidigt behandlar missbruket och den psykiska sjukdomen. Ju allvarligare psykiatrisk sjukdom eller störning, desto större risk att också hamna i missbruk, denna kombination ökar dessutom risken för vålds- och självmordshandlingar betydligt.

Klicka på länkarna nedan för ytterligare information

Ångest och depression vanligast

Missbruk och självmord

Gemensamt ansvar

Starkt samband mellan psykisk ohälsa och missbruk/beroende

Självläkning - en stor del av patienterna med missbruk/beroende har funnit en lösning  på sitt problem utan behandling 

Missbruk och medicinering med benzo

 

Källa: Sven-Eric Alborn, biträdande verksamhetschef, Beroendevården,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
.
 

 

 

 

 

uiqt|wBjzq||4uizqm5nqvjwugnwz{ozmvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5nqvjwugnwz{ozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq||4uizqm5nqvjwugnwz{ozmvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5nqvjwugnwz{ozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m