Energieffektiva byggnader

Vi vill bidra till att minska energianvändningen i bebyggelsen och till att skapa en stark hemmamarknad för energieffektiva byggnader i Västra Götland. Vi hoppas att Västra Götaland fortsätter att leda utvecklingen inom området energieffektiva byggnader, nationellt och internationellt.

Medvind för lågenergin

Västra Götalandsregionen har varit partner i Energimyndighetens projekt LÅGAN (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning). När det startade 2010 så var marknaden för energieffektiva byggnader begränsad. Idag är den redan både större och bredare. Läs rapporten Medvind för lågenergin

Miljönämnden satsar på energieffektiva byggnader

Miljönämnden stödjer fortsatt utvecklingsinsatser  genom projektstöd till bland annat demonstrationsobjekt och samverkan med byggbranschens aktörer, kommuner med flera, för:

  • minskad energianvändning i både nya och befintliga byggnader i Västra Götaland
  • nya jobb och ökad konkurerrenskraft i byggnadssektorn i Västra Götaland

Miljönämndens särskilda program för energieffektiva byggnader löpte i två omgångar; mellan åren 2008-2010 och 2011-2013.  

Samverkan en viktig faktor

För att nå miljömålen 2020/2050 i Västra Götaland måste fler aktörer och kommuner styra mot energieffektiva byggnader. Trots att det finns etablerad teknik för lägre energiförbrukning sker nybyggnation oftast enligt konventionella principer och med traditionella värmekällor.

En ökad efterfrågan på energisnåla byggnader är viktig också från ett tillväxtperspektiv eftersom en krävande fastighetsmarknad stimulerar innovation, export av miljöteknik och framväxt av nya företag.

Miljönämnden arbetar för fler energieffektiva byggnader

  • Passivhuscentrum Västra Götaland, det regionala kunskapscentrumet drivs av Västra Götalandsregionen tillsammans med Alingsås kommun  .
  • Västra Götalandsregionen är en partner i Energimyndighetens program LÅGAN för byggnader med mycket låg energianvändning
  • Solel främjas genom en överenskommelse inom klimatstrategiarbetet och Smart Energi.
  • Energieffektiva byggnader har varit en överenskommelse inom Smart Energi.
  • Västra Götalandsregionen var huvudpartner i EU-projektet Build with CaRe med syfte att främja energieffektiva byggnader i Europa.

Exempel på energieffektiva byggnader inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter


höghusTidning om energieffektivisering av byggnader i Västra Götaland 

Vad kan byggbolagen bidar med? Och hur ska man renovera för att alla parter ska bli nöjda? Läs om insatser för att öka energieffektiviseringen av byggnadsbeståndet i Västra Götaland i tidningen RENEFFEKT - en summering av sista etappen i miljönämndens program för energieffektiva byggnader 2011-2013. Till tidningen RENEFEKT

Överenskommelse om solel inom klimatstrategiarbetet samlar många

Under 2014 drog överenskommelsen Sol i Väst igång för att stärka marknaden och användningen av egenproducerad solel. Syftet är också att stärka deltagarnas kompetens om solenergi i samband med upphandling, genom hela processen från förstudie till besiktning och uppföljning. Till övernskommelserna inom klimatstrategiarbetet

uiqt|wBo}{|in5%zm||mzozmvH%vozmoqwv5{mo}{|in5%zm||mzozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m