Upprop för strängare mål för EU:s energibesparing i byggnader

Energiexperter inom hållbart byggande efterlyser hårdare krav på energieffektivisering för att uppnå EU:s klimatmål och samtidigt gynna ekonomisk tillväxt. Partnerskapet Build with CaRe som leds av Västra Götalandsregionen publicerar idag rapporten "Refurbishing Europe".

I rapporten föreslår forskarna ett nytt mål för energieffektivisering som innebär en 40-procentig minskning av energiförbrukningen till 2050. Dagens mål föreskriver en 20-procentig effektivisering till 2020, men EU ser för närvarande ut att bara nå halvvägs.

- Byggnader står för 40 procent av de energirelaterade växthusgasutsläppen i Europa. En översyn av energieffektivitet för byggnader utgör den största möjligheten till energibesparingar och minskningar av växthusgasutsläpp. säger Hanna Katarina Nyroos, projektledare för Build with CaRe.

Rapporten är skriven av Dr Bruce Tofield och Martin Ingham vid Low Carbon Innovation Centre, University of East Anglia (UEA) i Storbritannien. De drar slutsatsen att en omfattande energieffektivisering av nya och befintliga byggnader är nödvändig för att minska de globala utsläppen av växthusgaser, och att Europa borde leda den utvecklingen.

Politisk vilja krävs

Dr Bruce Tofield menar liksom EU-kommissionens färdplan 2050 att en stor minskning av energibehovet är möjlig att uppnå och att väldigt energieffektiva byggnader bör bli norm.

- Men, många hinder kvarstår. Ambitionerna för nybyggnadskrav är otillräckliga och renoveringstakten för byggbeståndet är alldeles för långsam. Det största hindret är bristande politisk vilja att snabba på energieffektiviseringen. En politisk vilja att förändra byggandet skulle innebära att EU visar stor handlingskraft och tar ledningen på klimatområdet efter Durban, säger han.

Passivhuscentrum Västra Götaland instämmer

John Helmfridsson, passivhusexpert på Passivhuscentrum Västra Götaland, håller med:

 - Energieffektivisering kommer att bli en stor konkurrensfördel för länder och företag som satsar på området. Att inte använda eller vidareutveckla vårt kunnande är potentiellt farligt, inte bara för miljön utan kanske framför allt för den europeiska ekonomin. Att gå längre är att vinna framtida fördelar, säger han. 

Västra Götalandsregionen leder Build with CaRe

Build with CaRe är ett partnerskap bestående av offentliga organisationer och universitet från fem olika länder runt Nordsjöregionen och är delvis finansierat av Europeiska regionalfonden. Västra Götalandsregionen är projektledare.

Målet för partnerskapet är att göra energieffektivt byggande till norm. Genom att använda till exempel passivhus som ny byggstandard kan energianvändningen minska och samtidigt skapas en bättre ekonomi genom att stärka byggsektorn.  

Läs rapporten här

Refurbishing Europe: An EU strategy for energy efficiency and climate action led by building refurbishment’ av Bruce Tofield och Martin Ingham 

Mer information (på engelska) om Build with CaRe 

 

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5pwtujmzoH%vozmoqwv5{mxm|mz5pwtujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m