Genomförda aktiviteter -2013

Sidan kommer att arkiveras 2016-06-11 om sidan inte uppdateras.

En rad aktiviteter och seminarier anordnades inom programmet för energieffektiva byggnader. Programansvariga medverkade också  som föredragshållare i många andra evenemang. 

 

Aktiviteter kring energieffektiva byggnader

uiqt|wB&uiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m