Genomförda aktiviteter -2013

En rad aktiviteter och seminarier anordnades inom programmet för energieffektiva byggnader. Programansvariga medverkade också  som föredragshållare i många andra evenemang. 

 

Aktiviteter kring energieffektiva byggnader

uiqt|wB&uiqt|wBxm|mz5pwtujmzoH%vozmoqwv5{mxm|mz5pwtujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m