Genomförda aktiviteter

En rad seminarier anordnades inom programmet för energieffektiva byggnader. Programansvarig har också medverkat som föredragshållare i många andra evenemang.  

 

Arrangemang kring energieffektiva byggnader

uiqt|wB&uiqt|wBxm|mz5pwtujmzoH%vozmoqwv5{mxm|mz5pwtujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m