Motiverande samtal

Ett samtal i MI anda hjälper individen att reflektera över sin nuvarande livssituation med mål att stärka förmågan till egna positiva val. Samtalet utgår från det stadium i förändringsprocessen som individen befinner sig i och leder till anpassade åtgärder för beteendeförändring.
I SBU rapporten – Metoder för att främja fysisk aktivitet(november 2006) skriver man att, interventioner som bygger på teoribaserade beteendeförändringar typ MI, ökar den fysiska aktiviteten med 10-15 % mer än vid vanligt omhändertagande. Detta gäller speciellt när insatserna är riktade mot specifika sjukdomstillstånd (evidensgrad 3).

Far LathundLathund

En lathund för det motiverande finns att beställa från
adress- och distributionscentrum.

Lathunden är framtagen av Christina Näsholm, psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi och Monica Joelsson, leg sjukgymnast. 

Litteratur

Till hjälp för Dig som behandlare för fördjupning kring MI, finns nedan olika länkar och tips på litteratur.

 

Motiverande samtal - MI. Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Barth T, Näsholm C; Studentlitteratur 2006.

MI – Motiverande samtal: praktisk handbok för hälso- och sjukvården. Holm Ivarsson B; 2009 (ISBN 9172056177)

Motiverande samtal i hälso- och sjukvård. Rollnik S, Miller W, Butler C. Studentlitteratur; 2009 Svensk översättning av Motivational Interviewing in Health Care, Helping patients change behaviour, Rollnick, Miller, Bultler the Guilford press 2008.

Motiverande samtal – manual och studiehandledning
Statens folkhälsoinstitut har tagit fram en manual och studiehandledning för hur man använder motiverande samtal ihop med FaR.
Statens folkhälsoinstitut, Östersund 2009
Författare: Lars Forsberg, Owe Berglind, Kerstin Forsberg
Ladda ner här: http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/

Motivational Interviewing Preparing people for change. William R Miller, Stephen Rollnick; the Guilford Press 2002.
 
Motiverande Samtal, svensk översättning av allmänna delen av ovanstående, Kriminalvårdens förlag, beställning: tel 011/496 30 00

Motiverende samtaler med børn og unge. Lundgren M; 2009
(ISBN 8778877431)

Förändringsinriktad rådgivning, Barth, Børtveit, Prescott; Liber 2003.
 
Beteende, Samtal, Förändring. Fem semistrukturerade motiverande samtal: BSF programmanual, Farbring, Berge; Kriminalvårdens förlag 2004.
 
Helse og atferdsendring, Prescott, Børtveit; Gyldendal 2004.

Rökfri graviditet. Motivationshöjande samtal. En handledning för barnmorskor, Arborelius, Brandell Eklund ;Cancerfonden.   Ladda ner boken som PDF-fil (448 KB) här >>

  
 

 

Tillbaka till startsidan för Fysisk aktivitet på recept - FaR >>

uiqt|wBi{m5jtwuy%vq{|H%vozmoqwv5{mi{m5jtwuy%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m