Hjälpmedel i Västra Götaland

 

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland samverkar kring hjälpmedelsfrågor. Det finns en gemensam handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel och ett gemensamt avtal för hjälpmedelsförsörjning.

På denna webbplats hittar du information om handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel, inloggning till webSESAM, information om avtalet, hjälpmedelsforum, samarbetsråd, sortimentsarbete med mera.

 

        

Nyheter

Hjälpmedelscentral

Hjälpmedelscentralen tillhör Regionservice inom Västra Götalandsregionen. De är leverantör och distributör av hjälpmedel i Västra Götaland.

Avtalet omfattar hjälpmedel vid:

  • rörelsehinder
  • kognitivt stöd och kommunikation
  • hjälpmedel för medicinsk behandling. Gäller SKaS och NU-sjukvården

Läs mer om avtalets omfattning.

Syn- och Hörcentral

Syn- och Hörcentralen är verksamheter som tillhör Habilitering & Hälsa inom Västra Götalandsregionen. Dessa verksamheter ansvarar för förskrivning av syn- och hörhjälpmedel.

På Synverksamhetens webbplats finns mer information

På Hörsel- och dövverksamhetens webbplats finns mer information

%wmj{m{iu{}xxwz|H%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m