Vägledning för handledare

Grundläggande förskrivarutbildning är ett ansvar för varje vårdgivare. Det är verksamhetschefen i respektive hälso- och sjukvårdsverksamhet som ansvarar för att förskrivare har kompetens för att förskriva personliga hjälpmedel. Förskrivarkompetens är ett livslångt lärande och man kan behöva ha olika delar av utbildning i olika faser av yrkeslivet.

Samarbetsrådet för hjälpmedel har tagit fram ett material som kan ligga till grund för en teoretisk grundläggande förskrivarutbildning. Strukturen för förskrivarutbildningen i Västra Götaland är en handledarbaserad utbildning. Samarbetsrådet tar fram och publicerar materialet och ansvarar för att hålla materialet uppdaterat. Det är sedan upp till respektive verksamhet/handledare att använda materialet på det vis som passar bäst i den egna verksamheten. Olika verksamheter kan t ex samarbeta om utbildning.

Tanken är att materialet ska kunna passa för olika yrkeskategorier som förskriver hjälpmedel i Västra Götaland. Det framtagna materialet lämpar sig både för nyanställda och mer vana förskrivare. Det är varje enskild verksamhet som avgör om man vill använda materialet i sin helhet eller delar av det. Även tidsplanen för genomförande av utbildningen beslutas av varje enskild verksamhet.

Utbildningen är utformad i sex moduler. Som handledare kan du välja att gå igenom modulerna i olika ordningsföljd, beroende på behovet i den egna verksamheten. Någon beslutad ordningsföljd finns inte. Modulen om lokala rutiner skapas av varje enskild verksamhet, här finns enbart exempel i det framtagna materialet. Materialet presenteras som ett PowerPoint-material med anteckningssidor. För att kunna se anteckningssidorna måste man spara ner modulerna. Anteckningssidorna är tänkta att vara ett stöd för handledare vid genomförande av utbildning eller som självstudiematerial för förskrivare. Då materialet presenteras är det en fördel att använda en dator uppkopplad till Internet, eftersom det innehåller ett antal länkar till viktiga webbplatser.

Till materialet finns en exempelbank med fiktiva patientfall, som kan användas som grund för reflektion, diskussioner eller studiegrupper. Det är naturligtvis fritt fram att skapa egna patientfall som bättre passar den egna verksamheten. I materialet finns länkar till aktuella webbplatser och vidare information.

Handledarna får lägga till bilder efter eget behov, men de av Samarbetsrådet framtagna bilderna får inte ändras.

Produktbaserad utbildning ingår inte i denna grundläggande förskrivarutbildning. För produktbaserad utbildning hänvisas till hjälpmedelsleverantör. För de hjälpmedel som levereras av Område hjälpmedel ingår möjligheten till produktbaserad utbildning i avtalet.

uiqt|wB&uilmtmqvm5m5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muilmtmqvm5m5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m