220621 Hörapparater som används tillsammans med implantat (cochleaimplantat)

Förskrivare
Läkare med specialistkompetens i audiologi

Kriterier
Svår hörselskada eller dövhet med ringa förstärkningshjälp av akustisk hörapparat

Mål
Höra tal och andra ljud i omgivningen

Anvisningar
Avser elektroniska hjälpmedel som cochleaimplantat och hjärnstamsimplantat som stimulerar hörselnerv och hörselbanor (innerörats receptorer). Beslut om operation och förskrivning sker i tvärprofessionellt team.

Utvärdering och uppföljning
Uppföljning av cochleärt implantat på Hörselvårdsavdelningen, SU. Utvärdering sker genom ljudfältsmätning, implantattest genom frågeformulär och genom måluppfyllelse kopplat till rehabiliteringsplan.
I övrigt se riktlinjer

Brukarens ansvar
Batterier betalas av brukaren efter utprovningstiden. Barn och ungdomar får batterier från hörselvården till och med 19 år.
I övrigt se riktlinjer

Antal utrustningar
Se riktlinjer

Kostnadsansvar
Vuxen:                  Region                     (se riktlinjer)
Barn/ungdom:    Region                     (se riktlinjer)

uiqt|wBi%vl5n}vs|qwv{pqvlmzwkplmtis|qopm|H%vozmoqwv5{mi%vl5n}vs|qwv{pqvlmzwkplmtis|qopm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m