222721 Larm som varnar om nödsituationer i närmiljön

Förskrivare

Audionom

Kriterier
Hörselskada, dövhet

Mål
Uppmärksamma signal från brandvarnare eller brandlarm

Anvisningar
Observera! Brandvarnaren bör kopplas till batteridriven optisk och taktil signal, inklusive väckningshjälpmedel, eftersom risk finns att strömförsörjningen via elnätet bryts vid brand.

Utvärdering och uppföljning
Se riktlinjer

Brukarens ansvar
Batteribyte. Fast installerade batterier bekostas dock alltid av sjukvårdshuvudmannen.

Antal utrustningar
Se riktlinjer

Kostnadsansvar
Vuxen:                   Region        (se riktlinjer)
Barn/ungdom:     Region        (se riktlinjer)


uiqt|wB&ivsm5{iu}tw%wq|%zH%vozmoqwv5{mivsm5{iu}tw%wq|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m