221224 Programvara för ordbehandling

Förskrivare
Arbetsterapeut, logoped

Kriterier
Funktionsnedsättning som medför behov av programvara och/eller tillbehör till dator som är särskilt framtagna för att möjliggöra för personer med kognitiv funktionsnedsättning att kommunicera, läsa, skriva och hantera texter

Mål
Kunna kommunicera, läsa och skriva

Anvisningar
Produkt som huvudsakligen används som pedagogiskt hjälpmedel i skolan förskrivs ej som personligt hjälpmedel.

Utvärdering och uppföljning
Se riktlinjer

Brukarens ansvar
Se riktlinjer

Antal utrustningar
Se riktlinjer

Kostnadsansvar
Vuxen:                    Region                   (se riktlinjer)
Barn/ungdom:      Region                   (se riktlinjer)


 

uiqt|wBi%vl5n}vs|qwv{pqvlmzwkplmtis|qopm|H%vozmoqwv5{mi%vl5n}vs|qwv{pqvlmzwkplmtis|qopm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m