120303 Stödkäppar

Finns även som hjälpmedel
- vid synskada

Förskrivare
Arbetsterapeut, sjukgymnast

Kriterier
Funktionsnedsättning som medför behov av avlastning och/eller balansstöd

Mål
Att kunna förflytta sig

Anvisningar
Käpphållare förskrivs som tillbehör vid behov. Försliten doppsko/isdubb är en säkerhetsrisk och byts ut vid behov. 

Utvärdering och uppföljning
Se riktlinjer

Brukarens ansvar
Se riktlinjer

Antal utrustningar
Se riktlinjer

Kostnadsansvar
Vuxen:             Kommun eller Region  (se riktlinjer)
Barn/ungdom:                          Region  (se riktlinjer)                  
                                                             

uiqt|wBi%vl5n}vs|qwv{pqvlmzwkplmtis|qopm|H%vozmoqwv5{mi%vl5n}vs|qwv{pqvlmzwkplmtis|qopm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m