120309 Underarmskryckor (Ra-kryckkäppar)

12 03 09  Underarmskryckor (Ra-kryckkäppar)
12 03 12  Axillarkryckor (kryckor)
12 03 16  Gånghjälpmedel med tre eller fler stödben

Förskrivare
Arbetsterapeut, sjukgymnast

Kriterier
Funktionsnedsättning som medför behov av avlastning och/eller balansstöd

Mål
Att kunna förflytta sig

Anvisningar
Underarmskryckor, Axillarkryckor eller Gåbock förskrivs när enklare gånghjälpmedel inte kan användas.

Käpphållare förskrivs som tillbehör vid behov. Försliten doppsko/isdubb är en säkerhetsrisk och byts ut vid behov.

Utvärdering och uppföljning
Se riktlinjer

Brukarens ansvar
Se riktlinjer

Antal utrustningar
Se riktlinjer

Kostnadsansvar
Vuxen:              Kommun eller Region    (se riktlinjer)
Barn/ungdom:                           Region    (se riktlinjer                

uiqt|wBi%vl5n}vs|qwv{pqvlmzwkplmtis|qopm|H%vozmoqwv5{mi%vl5n}vs|qwv{pqvlmzwkplmtis|qopm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m