121205 Bilanpassningar till parkeringsbromsen

12 12 04  Bilanpassningar till motorn
12 12 05  Bilanpassningar till parkeringsbromsen
12 12 07  Bilanpassningar till styrsystemet

Förskrivare
Arbetsterapeut

Kriterier
Se "Generella anvisningar för 1212 Bilanpassningar"

Mål
Att framföra bil med trafiksäker anpassning

Anvisningar
Se "Generella anvisningar för 1212 Bilanpassningar"

Förskrivning avser: 
121204 Mekaniska anpassningar för att köra och manövrera bilen. Avser handreglage och anpassning av fotreglage
121205 Mekanisk handbromsfrigörare och motordriven parkeringsbroms.
121207 Adaptioner och system för att kunna manövrera bilen. Avser rattspinnare och lättnad av servosystem.

Utvärdering och uppföljning
Se riktlinjer

Brukarens ansvar
Se riktlinjer

Antal utrustningar
Se riktlinjer

Kostnadsansvar
Vuxen:           Region                      (se riktlinjer)

uiqt|wBi%vl5n}vs|qwv{pqvlmzwkplmtis|qopm|H%vozmoqwv5{mi%vl5n}vs|qwv{pqvlmzwkplmtis|qopm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m