122306 Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning

12 23 03  Eldrivna rullstolar med manuell styrning
12 23 06  Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning

- inomhusanvändning
- begränsad utomhusanvändning
- utomhusanvändning

Förskrivare

Arbetsterapeut

Kriterier
Funktionsnedsättning som medför kontinuerligt behov av elrullstol för att klara förflyttning och där manuell rullstol ej kan uppfylla behovet.
Funktionsnedsättning som medför tillfälligt och tidsbegränsat behov av elrullstol postoperativt.

Mål
Att möjliggöra förflyttning i bostad och/eller där man dagligen rör sig.

Anvisningar
Samtliga fem punkter skall vara uppfyllda:

  • Inga medicinska hinder (bedöms av läkare), minst 0,3 i synstatus på bästa ögat när brukaren framför elrullstolen själv i trafik. Hörselnedsättning/dövhet behöver inte vara något hinder.
  • Kontinuerligt behov av elrullstol. Frekvent och regelbunden användning. För utomhusbruk ska stolen användas vår, sommar och höst, minst 1-2 ggr/veckan.
  • Personen är kapabel att framföra elrullstolen (med eller utan ledsagare) utan att utsätta sig själv eller andra för fara.
  • Kraftigt nedsatt gångförmåga som ej kan kompenseras genom manuell rullstol. Förflyttningsbehovet kan ej tillgodoses med manuell rullstol eller annat förflyttningshjälpmedel.
  • Elrullstolen ska på ett påtagligt sätt öka individens möjlighet till självständighet i det dagliga livets aktiviteter.

Brukare/medhjälpare som skall förflytta sig i trafikmiljö ska tränas i trafikmiljö och instrueras i trafikregler.

Elrullstol med uppresningsfunktion kan förskrivas vid regelbundet frekvent behov av att kunna förflytta sig, när brukaren samtidigt ska kunna utföra aktiviteter där man behöver stå.
Kan ej förskrivas för ståträning.

Informationsblad om rullstolar i kollektivtrafiken

Utvärdering och uppföljning

Se riktlinjer

Brukarens ansvar

Se riktlinjer

Antal utrustningar
Nedsmutsning, transportproblem (taxi, färdtjänst med mera) motiverar ej dubbelförskrivning.
I övrigt se riktlinjer

Kostnadsansvar
Vuxen:                                     Region      (se riktlinjer)
Barn/ungdom:                       Region      (se riktlinjer)
                

uiqt|wB&ivsm5{iu}tw%wq|%zH%vozmoqwv5{mivsm5{iu}tw%wq|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m