181503 Förhöjningsklotsar och förhöjningsben

Förskrivare
Arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska

Kriterier
Svårigheter att sätta sig och att resa sig
Svårigheter med aktivitet vid bord

Mål
Möjliggöra att sätta och resa sig och/eller aktivitet vid bord 

Anvisningar
Vid hjärtsjukdom, cirkulations- och/eller lungsjukdom ska samråd ske med behandlande läkare före förhöjning av sängända.

Utvärdering och uppföljning
Se riktlinjer

Brukarens ansvar
Se riktlinjer

Antal utrustningar
I de fall där förhöjningsklotsar/-ben uppfyller behov inom olika användningsområden kan en uppsättning förskrivas till vardera säng, stol och/eller bord. I övrigt se riktlinjer

Kostnadsansvar
Vuxen:             Kommun eller Region        (se riktlinjer)
Barn/ungdom:                          Region        (se riktlinjer) 

uiqt|wBi%vl5n}vs|qwv{pqvlmzwkplmtis|qopm|H%vozmoqwv5{mi%vl5n}vs|qwv{pqvlmzwkplmtis|qopm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m