094803 Kroppstermometrar

Förskrivare
Anpassningslärare, synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier
Person med svår synnedsättning/blindhet som inte kan avläsa kroppstermometer med optiska hjälpmedel och god belysning

Mål
Självständigt kunna avläsa kroppstemperatur

Anvisningar
Avser endast kroppstermometrar med auditiv avläsning som är speciellt utformade för personer med svår synnedsättning/blindhet

Utvärdering och uppföljning
Se riktlinjer 

Brukarens ansvar
Se riktlinjer

Antal utrustningar
Se riktlinjer

Kostnadsansvar
Vuxen:                                  Region          (se riktlinjer)
Barn/ungdom:                    Region          (se riktlinjer) 

uiqt|wBi%vl5n}vs|qwv{pqvlmzwkplmtis|qopm|H%vozmoqwv5{mi%vl5n}vs|qwv{pqvlmzwkplmtis|qopm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m