123903 Vita käppar (Teknikkäppar)

Förskrivare
Anpassningslärare, synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier
Teknikkäppar: Person med svår synnedsättning/blindhet
Markeringskäppar: Person med måttlig/svår synnedsättning/blindhet

Mål
Ökad självständighet i orientering/förflyttning i olika miljöer

Anvisningar
Förskrivning avser teknikkäppar och markeringskäppar som används för att orientera sig, upptäcka hinder och för att upptäcka hinder och för att informera omgivningen om synnedsättningen.

Utvärdering och uppföljning
Se riktlinjer

Brukarens ansvar
Se riktlinjer

Antal utrustningar
Dubbelutrustning kan vara aktuell för person som dagligen använder käpp för självständig förflyttning.

Kostnadsansvar
Vuxen:                                      Region       (se riktlinjer)
Barn/ungdom:                        Region       (se riktlinjer)
 

uiqt|wBi%vl5n}vs|qwv{pqvlmzwkplmtis|qopm|H%vozmoqwv5{mi%vl5n}vs|qwv{pqvlmzwkplmtis|qopm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m