123906 Elektroniska orienteringshjälpmedel

Förskrivare
Anpassningslärare, synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier
Person med svår synnedsättning/blindhet

Mål
Självständig orientering och navigering

Anvisningar
Avser elektronisk utrustning som informerar en person om var hon/han befinner sig inom ett visst område.

Innan förskrivning sker ska utredning föregå där det klart framgår att brukaren är van användare av vit teknikkäpp och kommer att kunna använda utrustningen i kombination med teknikkäppen.

Den snabba tekniska utvecklingen gör att utrustningen fort kan bli omodern. Uppgradering av utrustning eller byte till ny får endast ske i undantagsfall och vara kopplat till antingen medicinska förändringar eller när den nya tekniken väsentligt förbättrar brukarens funktionsförmåga.

Utvärdering och uppföljning
Se riktlinjer

Brukarens ansvar
Delta i upprättat inlärningsprogram
Att vid behov se över sitt försäkringsskydd
I övrigt se riktlinjer

Antal utrustningar
Se riktlinjer

Kostnadsansvar
Vuxen:                                Region       (se riktlinjer)
Barn/ungdom:                  Region       (se riktlinjer)


 

uiqt|wBi%vl5n}vs|qwv{pqvlmzwkplmtis|qopm|H%vozmoqwv5{mi%vl5n}vs|qwv{pqvlmzwkplmtis|qopm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m