Begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder har justerats i riktlinjerna

Socialstyrelsen rekommenderar följande definitioner:
Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. 

Även texten under "ISO-klassificering" har justerats.

uiqt|wB&ivsm5{iu}tw%wq|%zH%vozmoqwv5{mivsm5{iu}tw%wq|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m