Generella anvisningar för 1212 Bilanpassningar förändras

Från och med den 1/4 2012 kommer Generella anvisningar för 1212 Bilanpassningar att förändras. Kriterier för förskrivning förtydligas. Tidsintervallet för ersättning till förnyad bilanpassning ändras från 7 år till 9 år.

uiqt|wB&uizqi5jwzoH%vozmoqwv5{muizqi5jwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m