Nyheter

Nyheter

 • Ändringar i produktanvisning för elrullstolar och drivaggregat

  09 november 2015

  Ledningsrådet för hjälpmedel beslutad 151029 om redaktionell ändring mellan ISOkoderna under rubriken Mål, samt förtydliganden i produktanvisningarna. Se ändringslogg . ...

 • Prissättning buffertförråd

  05 november 2015

  Ledningsrådet beslutade 2015-09-10 om prissättning för buffertförråden. Prissättningen är publicerad på fliken Prissättning i Guide till tjänsterna i samrabetsavtalet. Kostnader för buffertförråd är en del i Samarbetsavtalets självkostnad.  ...

 • Ändringar i Handbokens produktanvisningar

  02 november 2015

  Beredningsgrupp Handbok och Sortiment har beslutat om ett flertal redaktionella ändringar i produktanvisningar. Det gäller förändringar i kriterer och mål samt förtydliganden i anvisningar. De genomförda ändringarna finns sammanställda i Handbokens......

 • Nyhetsbrev Samarbetsavtal

  28 september 2015

  Nu finns nyhetsbrev nummer 4 gällande det kommande samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel publicerat. Här hittar du nyhetsbrevet ...

 • Informationsmaterial om samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel

  18 september 2015

  Ett bildspel  framtaget för vårdgivare om samarbetsavtalet som börjar gälla den 1 oktober finns  här . ...

 • Produkter som berörs av övergångsregler

  31 augusti 2015

  Rapport angående produkter som berörs av Övergångsregler för Hjälpmedel som utgick ur handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 2015-05-01 finns nu att hämta för vårdgivarna i Crystal Report. Instruktioner för framtagande av rapporten finns und......

 • Förstärkning av samordningsfunktionen

  14 augusti 2015

  Anette Alfredsson börjar som utvecklingsledare inom samordningsfunktionen den 1 oktober. Ansvarsfördelningen inom samordningsfunktionen är ännu inte fastställd, information kommer när den är färdig.   ...

 • Sommarstädning F-nummer

  12 juni 2015

  Inför nya samarbetsavtalet har vi upptäckt att det finns många hjälpmedel med individnummer som börjar med bokstaven F registrerade på patient.  Dessa hjälpmedel är förskrivna före ingången av det nuvarande hjälpmedelsavtalet (återköpshjälpmedel inför......

 • Bilanpassningar som övertagits av patient som egenansvar

  05 juni 2015

  Produktanvisningar för bilanpassningar utgick ur Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 2015-03-01.Hjälpmedelscentralen får nu samtal från patienter angående avhjälpande underhåll på bilanpassningar. För att avgöra om patienten har rätt till......

 • Komponenthantering - förbättringsarbetet fortsätter

  04 juni 2015

  Uppföljning av nyheten "Återkoppling vid ofullständig beställning av komponenthanterat hjälpmedel" som publicerades 150507.

 • Förändring gällande bilanpassning

  27 november 2014

  Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström (Region) har beslutat att produktanvisningar om bilanpassning ska tas bort från handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel. Bilanpassning blir därmed ett egenansvar för patienten. Beslutet träder i......

 • Vårdval Rehab införs den 1 september

  01 september 2014

  Information om Vårdval Rehab till hälso- och sjukvårdspersonal finns på...

 • Droppställning på hjul, ny produktanvisning

  25 juni 2014

  Från och med den 1 augusti finns en ny produktanvisning - 041927 Manuella infusionssystem, droppställning på hjul. Sedan tidigare kan man förskriva droppställning som ett tillbehör till andra hjälpmedel såsom säng och rullstol. Nu kan droppställning på......

 • Nyhetsbrev

  16 juni 2014

  En sommarhälsning med aktuell information

 • 1177 Tema Hjälpmedel

  04 juni 2014

  Nu är den i gång!

 • Information om gränsdragning av förskrivningsbara hjälpmedel alternativt egenansvar inom kognition och kommunikationsområdet, exempelvis Handi

  15 april 2014

  Ledningsrådet för hjälpmedel har tagit ställning till gränsdragning mellan vilka produkter som ska vara förskrivningsbara enligt handboken och vad som ska ses som ett egenansvar för patienten. Vilka produkter som tillhandahålls som ett förskrivningsbar......

 • Dokumentation från konferensen "Bra produkter för alla"

  24 maj 2011

  Vad säger regelverk och avtal i Västra Götaland? Förskrivarens ansvar vid råd och rekommendation Smart vardagsteknik i Göteborg Erfarenheter från Halland Smarta ting     ...

uiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wBQvnw5pukH%vozmoqwv5{mQvnw5pukH%vozmoqwv5{muiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wBuqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{m%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wui{5x5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{m|wui{5x5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi4xqi5tqvlmjmzoH%vozmoqwv5{mivvi4xqi5tqvlmjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5mtq{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5mtq{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wBszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB)$#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&{|%ytmEuiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m