Nyheter

Nyheter

 • Fakturering och kreditering

  23 maj 2016

  I beslutet om prissättning och prisjustering som fattades av Ledningsrådet den 31 mars, ingick även regler för fakturering och kreditering. Den texten är nu införd i Guide till tjänsterna i samarbetsavtalet, under ett av momenten på sidan Fakturering . ...

 • Ändring i Guide till tjänsterna i Samarbetsavtalet.

  19 maj 2016

  På sidan  Hantering av medicinteknisk avvikelse har innehållet i den förklarande texten i momentet  Teknisk dokumentation ska vid förfrågan göras tillgänglig för vårdgivarna  arbetats om och förtydligats. Det finns även en länk till en bild som beskriv......

 • Ändringar i Handbok

  18 maj 2016

  Redaktionella ändringar är beslutade av beredningsgrupp Handbok och sortiment gällande riktlinjer och  sortiment. Riktlinjer Skada och förlust är borttaget och relevant innehåll är inarbetat under rubriken  Ansvarsfördelning Lånevillkoren är förtydliga......

 • Ändring i Guide till tjänsterna i Samarbetsavtalet

  29 april 2016

  På sidan Sortiment finns länk till process som beskriver Hjälpmedelscentralens och vårdgivarnas samarbete kring sortimentsarbete. På samma sida finns information om referensgrupper sortiment, som ersätter tidigare sortimentsgrupper. ...

 • Doktorandtjänst att söka!

  14 april 2016

  Västra Götalandsregionen ska medverka vid samfinansieringen av en doktorandtjänst för hjälpmedel och välfärdsteknologi. Det övergripande syftet är att prognostisera och utvärdera ekonomiska effekterna av införandet av hjälpmedel och välfärdsteknik, sam......

 • Ändringar i Guide till tjänsterna i Samarbetsavtalet

  06 april 2016

  Buffertförråd. Förtydligande gällande de moment som gäller buffertförråd i tjänsten Leverans/hämtning av förskrivna hjälpmedel . Förkommet hjälpmedel. Beskrivning av hantering av förkommet hjälpmedel finns nu på sidan Rapportering av avvikelser, fel oc......

 • Ändringar i Handbok

  06 april 2016

  Redaktionella ändringar är beslutade av beredningsgrupp Handbok och sortiment gällande produktanvisningar, rörelsehinder, ISO-kod 122409, 122303 och 122306. Förtydliganden är gjorda under rubrikerna kriterier och mål. Ändring efter beslut i Ledningsråd......

 • Ändringar i Handbok

  22 mars 2016

  Redaktioenlla ändringar i produktanvisningar och riktlinjer beslutade i Beredningsgrupp Handbok och Sortiment 2016-03-15 är publicerade och beskrivna i ändringslogg . ...

 • Ändringar i Handbok

  29 februari 2016

  Redaktionella ändringar har gjorts i riktlinjer och produktanvisningar utifrån beslut i beredningsgrupp Handbok och sortiment. se ändringslogg ...

 • Förskrivna sittdynor i bilsäten

  18 februari 2016

  Det cirkulerar ett mail  mellan vårdgivare om dynor i bil. Beredningsgrupp Handbok och sortiment känner till frågeställningarna och beredning pågår i samarbete med Hjälpmedelscentralen. ...

 • Komplettering gällande avhjälpande underhåll i Guide samarbetsavtal

  10 februari 2016

  Under fliken Avhjälpande underhåll i Guide till tjänsterna i samarbetsavtalet är texten kompletterade med information om att förskrivare har möjlighet att utföra enklare avhjälpande underhåll efter samråd med tekniker. ...

 • Förlängt slutdatum för övergångsregler

  03 februari 2016

    Ledningsrådet för hjälpmedel har beslutat att förlänga tidsperioden för övergångsregler för Hjälpmedel som utgick ur handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel 2015-05-01. Tiden förlängs från 2015-12-31 till 2016-04-30 . Därefter kommer......

 • Nya länkar om asylsökande i Handboken

  13 januari 2016

  Sidan Vård av personer från andra länder har kompleterats i kolumnen  Läs mer...  med nya länkar till aktuella sidor på Socialstyrelsens och Västra Götalandsregionens webbplatser gällande asylsökande och flyktingar. ...

 • Uppdaterad information om leveransdagar vid veckoleverans

  17 december 2015

  Under fliken Leveranstider i Guide till tjänsterna i Samarbetsavtalet är länken längst ner på sidan uppdaterad och visar nu en bild av leveransschema vid veckoleverans för  alla leveransdagar. ...

 • Ändringar i produktanvisning för elrullstolar och drivaggregat

  09 november 2015

  Ledningsrådet för hjälpmedel beslutad 151029 om redaktionell ändring mellan ISOkoderna under rubriken Mål, samt förtydliganden i produktanvisningarna. Se ändringslogg . ...

 • Prissättning buffertförråd

  05 november 2015

  Ledningsrådet beslutade 2015-09-10 om prissättning för buffertförråden. Prissättningen är publicerad på fliken Prissättning i Guide till tjänsterna i samrabetsavtalet. Kostnader för buffertförråd är en del i Samarbetsavtalets självkostnad.  ...

 • Ändringar i Handbokens produktanvisningar

  02 november 2015

  Beredningsgrupp Handbok och Sortiment har beslutat om ett flertal redaktionella ändringar i produktanvisningar. Det gäller förändringar i kriterer och mål samt förtydliganden i anvisningar. De genomförda ändringarna finns sammanställda i Handbokens......

 • Nyhetsbrev Samarbetsavtal

  28 september 2015

  Nu finns nyhetsbrev nummer 4 gällande det kommande samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel publicerat. Här hittar du nyhetsbrevet ...

 • Informationsmaterial om samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel

  18 september 2015

  Ett bildspel  framtaget för vårdgivare om samarbetsavtalet som börjar gälla den 1 oktober finns  här . ...

 • Produkter som berörs av övergångsregler

  31 augusti 2015

  Rapport angående produkter som berörs av Övergångsregler för Hjälpmedel som utgick ur handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 2015-05-01 finns nu att hämta för vårdgivarna i Crystal Report. Instruktioner för framtagande av rapporten finns und......

 • Förstärkning av samordningsfunktionen

  14 augusti 2015

  Anette Alfredsson börjar som utvecklingsledare inom samordningsfunktionen den 1 oktober. Ansvarsfördelningen inom samordningsfunktionen är ännu inte fastställd, information kommer när den är färdig.   ...

 • Sommarstädning F-nummer

  12 juni 2015

  Inför nya samarbetsavtalet har vi upptäckt att det finns många hjälpmedel med individnummer som börjar med bokstaven F registrerade på patient.  Dessa hjälpmedel är förskrivna före ingången av det nuvarande hjälpmedelsavtalet (återköpshjälpmedel inför......

 • Komponenthantering - förbättringsarbetet fortsätter

  04 juni 2015

  Uppföljning av nyheten "Återkoppling vid ofullständig beställning av komponenthanterat hjälpmedel" som publicerades 150507.

 • Förändring gällande bilanpassning

  27 november 2014

  Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström (Region) har beslutat att produktanvisningar om bilanpassning ska tas bort från handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel. Bilanpassning blir därmed ett egenansvar för patienten. Beslutet träder i......

 • Vårdval Rehab införs den 1 september

  01 september 2014

  Information om Vårdval Rehab till hälso- och sjukvårdspersonal finns på...

 • Droppställning på hjul, ny produktanvisning

  25 juni 2014

  Från och med den 1 augusti finns en ny produktanvisning - 041927 Manuella infusionssystem, droppställning på hjul. Sedan tidigare kan man förskriva droppställning som ett tillbehör till andra hjälpmedel såsom säng och rullstol. Nu kan droppställning på......

 • Nyhetsbrev

  16 juni 2014

  En sommarhälsning med aktuell information

 • 1177 Tema Hjälpmedel

  04 juni 2014

  Nu är den i gång!

 • Information om gränsdragning av förskrivningsbara hjälpmedel alternativt egenansvar inom kognition och kommunikationsområdet, exempelvis Handi

  15 april 2014

  Ledningsrådet för hjälpmedel har tagit ställning till gränsdragning mellan vilka produkter som ska vara förskrivningsbara enligt handboken och vad som ska ses som ett egenansvar för patienten. Vilka produkter som tillhandahålls som ett förskrivningsbar......

 • Dokumentation från konferensen "Bra produkter för alla"

  24 maj 2011

  Vad säger regelverk och avtal i Västra Götaland? Förskrivarens ansvar vid råd och rekommendation Smart vardagsteknik i Göteborg Erfarenheter från Halland Smarta ting     ...

uiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wBszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{muiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wBuqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{m%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wui{5x5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{m|wui{5x5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi4xqi5tqvlmjmzoH%vozmoqwv5{mivvi4xqi5tqvlmjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5mtq{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5mtq{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB&uqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m