Samordnare för hjälpmedelsfrågor i Västra Götaland

Har du frågor om om Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, Hjälpmedelsforum eller annat om hjälpmedelsförsörjning, hör gärna av dig till:

 
Mia Isacson
 
070-082 58 19

Kristina Süvari
 
070-082 55 16 

Ändra kontaktperson

uiqt|wBuqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m