Samordnare för hjälpmedelsfrågor i Västra Götaland

Har du frågor om om Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, Hjälpmedelsforum eller annat om hjälpmedelsförsörjning, hör gärna av dig till:

Anci Loft

Telefon: 010-44 13 130 eller på mobil 070-0822129

E-post: This is a mailto link 

Ändra kontaktperson

uiqt|wBivvqki5twn|H%vozmoqwv5{mivvqki5twn|H%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5mtq{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5mtq{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m