Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel är tecknat mellan var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Avtalet gäller 2015-10-01 – 2017-09-30.

Avtalsdokument

Samarbetsavtal inklusive bilagor A-D

Samarbetsavtal exklusive bilagor

Bilaga A Tjänstespecifikation

Bilaga B Finansiell samverkan

Bilaga C Samarbete och styrning

Bilaga D Områden/aktiviteter att säkerställa inför avtalsstart

Under avtalstiden kan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen komma överens om förändringar i och utveckling av tjänster i syfte att öka kvalitet och öka kostnadseffektiviteten för vårdgivarna i Västra Götaland. Ändringar som görs förtecknas i en ändringslogg samt publiceras som nyhet på första sidan Hjälpmedel i Västra Götaland

uiqt|wB&uqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m