Låneförbindelse

Låneförbindelse finns i webSESAM och kan hämtas på tre ställen. Låneförbindelsen har sidnumrering högst upp. Regler och anvisningar finns samlade i bilaga.

1. Under menyval Hjälpmedel

När du tagit fram bilden på en brukares hjälpmedel klicka på länken "utskrift låneförbindelse”.
Klicka i rutan till höger om de hjälpmedel som du vill ha låneförbindelse för och klicka sedan på ”skriv ut”.
Låneförbindelsen visas på skärmenoch om den är OK, klicka på ”skriv ut”-knappen längst ner.
Låneförbindelsen och bilaga med regler och anvisningar skrivs ut.

2. Vid kundorder – beställning

Länk till ”utskrift låneförbindelse” visas när du har verkställt kundordern.

3. Vid uttag från eget förråd

Länk till ”utskrift låneförbindelse” visas när du har verkställt kundordern.

uiqt|wB&uilmtmqvm5m5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muilmtmqvm5m5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m