Lämna kontaktuppgift i webSESAM

Vi vill påminna alla förskrivare om att det är viktigt att lämna kontaktuppgifter, telefonnummer till patient eller närstående vid beställning. Detta är för att hjälpmedelscentralens tekniker, leveransteam lätt ska kunna nå patient/ närstående för åtgärd.

uiqt|wB&tmvi5mtq{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5mtq{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m