Nyregistrering och ändring

Villkor och instruktioner för ansökan om tillgång till webSESAM

 • Ansökan ska ske via ansökningsblankett nedan.
 • Ansökan ska vara påskriven av din avdelningschef eller motsvarande.
 • Samtliga obligatoriska fält (markerade med *) måste vara ifyllda - annars returneras blanketten till ansvarig chef för komplettering.
 • Blanketten fylls i, skrivs ut, skrivs under och skannas för att sedan mailas till This is a mailto link
 • Anmäl alltid via blanketten all förändring (t.ex. tjänstledighet, namnbyte, byte av arbetsplats) och anmäl även alltid när anställning upphör med hjälp av blanketten.
 • Ingen efterkontroll utförs av vad du förskriver genom webSESAM utan du har själv som förskrivare ansvaret.
 • Användarnamn och lösenord skall förvaras på ett säkert sätt för att undvika att någon obehörig får tillträde till webSESAM.
 • Användarnamn och lösenord får ej sparas i datorn.
 • Efter att du registrerats som användare i webSESAM (normalt ca 1 vecka) skickas användarnamn per e-post och lösenord per post.
 • Vid felaktigt angivet användarnamn eller lösenord mer än tre gånger inaktiveras din inloggning. Du måste då ta kontakt med webSESAM-supporten för att inloggningen ska aktiveras igen.
 • Om du glömt ditt användarnamn eller lösenord, klicka på glömt lösenord under inlogg-rutan till webSESAM. Fungerar inte det, kontakta webSESAM-supporten.

 Blankett för ansökan/förändring av behörighet
Blankett för ansökan av behörigheter Vårdval Rehab
Instruktion - så här fyller du i blanketten
Giltiga accesskoder

(OBS! Ska anges på ansökan)

  Ifylld blankett signeras, skannas in och mailas av ansvarig chef till     
  This is a mailto link

 

Förfrågan om kundspecifik systemförändring

Kundforums representant kan ställa förfrågan om kundspecifika systemändringar i webSESAM. 

Processbeskrivning och blankett för ansökan

Support

1. Manual

Använd webSESAM-manualen eller hjälpfiler som du hittar i webSESAM.

2. Interaktiv utbildning

Klicka på länken i navigeringen till vänster. Utbildningen är till för dig som är nybörjare och för dig som vill fördjupa dina kunskaper.

3. Annan användare

Vänd dig till en van webSESAM-användare i din organisation.

4. webSESAMsupport

För användarsupport, lösenord, behörighet skicka din fråga med e-post till This is a mailto link 
eller på telefon 010- 441 25 75

5. Hjälpmedelscentralens kundtjänst

För beställning, leverans och ändra i order vänd dig till Hjälpmedelscentralens kundtjänst

uiqt|wB%wmj[M[IU{}xxwz|H%vozmoqwv5{m%wmj[M[IU{}xxwz|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmj[M[IU{}xxwz|H%vozmoqwv5{m%wmj[M[IU{}xxwz|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmj[M[IU{}xxwz|H%vozmoqwv5{m%wmj[M[IU{}xxwz|H%vozmoqwv5{muiqt|wBmzqki5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mmzqki5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m