Nyregistrering och ändring av behörighet

Villkor och instruktioner för ansökan om tillgång till Websesam

OBS! Beställning av produkter för stomi, diabetes, SÄRNÄR och inkontinens görs i Sesam LMN. Du hittar mer information här: www.vgregion.se/clp

  • Ansökan ska ske via ansökningsblankett i högerkolumn.
  • Ansökan ska vara påskriven av din avdelningschef eller motsvarande.
  • Samtliga obligatoriska fält (markerade med *) måste vara ifyllda - annars returneras blanketten till ansvarig chef för komplettering.
  • Blanketten fylls i, skrivs ut, skrivs under och skannas för att sedan mailas till    
  • Anmäl alltid via blanketten all förändring (t.ex. tjänstledighet, namnbyte, byte av arbetsplats) och anmäl även alltid när anställning upphör med hjälp av blanketten.
  • Ingen efterkontroll utförs av vad du beställer i Websesam utan du har själv som beställare ansvaret.
  • Användarnamn och lösenord skall förvaras på ett säkert sätt för att undvika att någon obehörig får tillträde till Websesam.
  • Användarnamn och lösenord får ej sparas i inloggningsfunktionen.
  • Efter att du registrerats som användare i Websesam (normalt ca 1 vecka) skickas användarnamn per e-post.
  • Om du glömt ditt lösenord, klicka på länken "Glömt ditt lösenord?" i inloggningsvyn till Websesam. Fungerar inte det, kontakta Websesam-supporten.

 

  Ifylld blankett signeras, skannas in och mailas till     
   

 

Förfrågan om vårdgivarspecifik systemförändring

Hjälpmedelsforums representant kan ställa förfrågan om vårdgivarspecifika systemändringar i Websesam. 

Processbeskrivning och blankett för ansökan

uiqt|wBqvnw5pukH%vozmoqwv5{mqvnw5pukH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5pukH%vozmoqwv5{mqvnw5pukH%vozmoqwv5{muiqt|wBmzqki5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mmzqki5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m