Crystal Reports

Logga in i Crystal Reports via följande länkar:

 
Länk för interna användare som sitter inom VGR-net:

Interna användare

 
Länk för externa användare inom kommuner och privata vårdgivare som kopplar upp sig via Kommunikationstorget/Sjunet:

Externa användare

 

Manual till Crystal Reports

 

Crystal Reports

Crystal Reports är ett utdataverktyg/analysverktyg som, när det gäller personliga hjälpmedel, hämtar data från SESAM´s databas. Hjälpmedelscentralen och VGRIT sköter drift och underhåll av program och servermiljö. Vårdgivare kan ta ut rapporter och statistikunderlag som rör den egna verksamheten, såsom kund- och förskrivarregister, fakturaunderlag och lagersaldon. Vilka standardrapporter som ska finnas tillgängliga i Crystal Reports utgår ifrån Samarbetsavtal för förskrivning av personliga hjälpmedel och fastställs av samordningsfunktionen i samarbete med Hjälpmedelscentralen. Utbudet av rapporter kan därför ändras över tid.

Behörighet

Varje vårdgivare har ett så kallat gruppinlogg som ges till hjälpmedelsansvarig hos vårdgivaren. Respektive vårdgivare beslutar om vilka personer som ska ha tillgång till Crystal Reports, och hjälpmedelsansvarig förmedlar inloggningsuppgifter till dessa personer. Samordningsfunktionen   förmedlar vid behov vårdgivarens gruppinlogg till hjälpmedelsansvarig.

Prenumeration

Vårdgivare kan prenumerera på en eller flera rapporter. Rapporter levereras då automatiskt till angiven mejl-adress i PDF- eller Excelformat. Önskemål om prenumeration lämnas till  

Betalarspecifik statistik

Hjälpmedelscentralen kan mot självkostnad (553 kr/tim) lämna betalarspecifik statistik utöver standardrapporter. Önskemål om detta lämnas till  

Användarsupport

Manual för användning av Crystal Reports finns längre upp på sidan.

Teknisk support

Vid problem med åtkomst till Crystal Reports kontakta  

Kontakt

Frågor om Crystal Reports skickas till:  

 

 

uiqt|wB{iuwzlvqvo5pritxumlmtH%vozmoqwv5{m{iuwzlvqvo5pritxumlmtH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iuwzlvqvo5pritxumlmtH%vozmoqwv5{m{iuwzlvqvo5pritxumlmtH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iuwzlvqvo5pritxumlmtH%vozmoqwv5{m{iuwzlvqvo5pritxumlmtH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iuwzlvqvo5pritxumlmtH%vozmoqwv5{m{iuwzlvqvo5pritxumlmtH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iuwzlvqvo5pritxumlmtH%vozmoqwv5{m{iuwzlvqvo5pritxumlmtH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m