Aktuellt

Avtal med Siemens som leverantör

Information Samordnad vård-och omsorgsplanering

Samarbetet med Mina Planer är avslutat.

SITIV beslutade 9/4-2014 att:
- Avbryta samverkan med Region Skåne vad gäller Mina Planer.
- Jan Carlström och styrgrupp SVPL får i uppdrag att ta fram uppdragsbeskrivning, tidplan och kostnader för upphandling. 
- Styrgrupp SVPL får i uppdrag att ta fram prissatt plan för nödvändig utveckling av KLARA SVPL.

Avtalet med Siemens är nu förlängt
T o m 2015-12-31.

Kontakt

Funktionskoordinator
Gunilla Augustsson
This is a mailto link
070-082 48 89

Teknisk Systemspecialist
Christer Wik
This is a mailto link
070-537 33 35

uiqt|wBo}vqtti5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{mo}vqtti5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|mz5%wqsH%vozmoqwv5{mkpzq{|mz5%wqsH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|mz5%wqsH%vozmoqwv5{mkpzq{|mz5%wqsH%vozmoqwv5{muiqt|wB)$#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&{|%ytmEuiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m