Aktuellt

Avtal med Cerner som leverantör

Information Samordnad vård-och omsorgsplanering

Avtalet med Cerner (fd Siemens) är förlängt
T.o.m 2015-12-31.

Upphandling pågår, se mer.

Kontakt

Funktionskoordinator
Gunilla Augustsson
 
070-082 48 89

Applikationsförvaltare
Christer Wik
 
070-537 33 35

uiqt|wBo}vqtti5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{mo}vqtti5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|mz5%wqsH%vozmoqwv5{mkpzq{|mz5%wqsH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|mz5%wqsH%vozmoqwv5{mkpzq{|mz5%wqsH%vozmoqwv5{muiqt|wB)$#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&{|%ytmEuiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m