Riksmaten Ungdom

Just nu pågår den rikstäckande studien Riksmaten Ungdom som genomförs av Livsmedelsverket runt om i Sveriges skolor. Det är första gången som man utför en nationell undersökning på just ungdomars matvanor. Det kan även vara intressant att fundera på hur vi kan koppla de kommande resultaten till skolmåltiderna och deras utveckling i framtiden?

Riksmaten Ungdom

Riksmaten Ungdom är en undersökning där Livsmedelsverket kartlägger och tar reda på vad ungdomar i Sverige egentligen äter. Resultaten används sedan för att lära mer om matens betydelse för hälsan, för att utveckla dagens kostråd och för att se till att lagstiftningen hänger med. Undersökningen började redan i höstas och pågår fram till sommaren 2017. 

Vilka är med?

Deltar gör ca. 3000 ungdomar från ungefär 250 skolor i hela Sverige. Ungdomarna går i årskurs 5, 8 och 2 på gymnasiet. Det är helt frivilligt att delta och som tack får man ett presentkort som man kan köpa schyssta och bra-att-ha saker för. Resultaten är helt anonyma och kommer inte att kunna spåras tillbaka till enskilda personer.

4 steg i undersökningen

När man är med i undersökningen så behöver man som deltagande ungdom göra fyra olika saker:

  1. Fylla i allt man ätit och druckit under 3 dagar. Det fyller man i på en telefon, padda eller dator.
  2. Mäta sin längd och vikt.
  3. Svara på en enkät om fritidsintressen och vad samt hur man vanligtvis brukar äta och dricka.
  4. Ha på sig en aktivitetesmötare under 7 dagar för att se hur mycket man rör på sig.

Matnyttigt material på Livsmedelsverkets hemsida

För de skolor och klasser som deltar i undersökningen så har Livsmedelsverkets tagit fram förslag på hur man kan koppla undersökningen till skolarbetet och olika ämnen som klassen kan jobba med. Det kan vara kunskap om matens innehåll, måltidernas och näringsämnenas betydelse för hälsan, mat och miljö, sjukdomar och olika organs funktion i kroppen eller hur en statlig myndighet arbetar. Detta material är självklart fritt fram även för andra att använda!
Skolmaterial>>

Skolmåltider är viktiga för ungas matvanor

Eftersom barn och ungdomar äter ett stort antalmåltider i skolan (lunch och ibland även frukost och mellanmål) är det också bra att ta reda på hur skolmåltiderna ser ut på alla de skolor som deltar i studien. 

För att hjälpa forskarna att förstå kopplingen mellan skolmåltidens kvalitet och matvanor ännu bättre uppmuntras nu alla skolor som deltar i Riksmaten ungdom att också använda det webbaserade kvalitetsverktyget SkolmatSverige!

Läs gärna mer om Riksmaten Ungdom och SkolmatSverige på SkolmatSveriges hemsida

Hjälp forskare och experter i deras viktiga arbete - så kan vi sedan förhoppningsvis tillsammans se till att ännu fler skolmåltider hamnar i magen istället för i soptunnan!

uiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m