Ju fler kockar desto bättre självkänsla

Ale, oktober 2012

 

Tomas Nilsson, verksamhetschef för service i Ale kommun

Ale kommun har gått med i det EU-finansierade SKY-projektet (Stark Kompetens & Yrkesstolthet). Tillsammans med 12 andra kommuner ska de nu öka kompetensen, självkänslan och yrkesstoltheten hos sin anställda som arbetar inom kost och lokalvård.

Tomas Nilsson är verksamhetschef för service i Ale kommun, där projektet nu har varit igång ett halvår.

- Tidigare var det vanligt att de som blev övertaliga eller inte klarade sina arbetsuppgifter ute i kommunens verksamheter omplacerades till lokalvården eller köken. Inte undra på att statusen är låg. Men nu kommer det bli ändring på det. SKY-projektet innebär en kompetenshöjning som omfattar all köks- och lokalvårdspersonal i kommunen.

Gun Andersson och Nan Brandelid, måltidspersonal på Ale gymnasium, har just påbörjat sin datautbildning inom SKY-projektet.

”Det är mycket att ta till sig på en gång så vi får se hur mycket vi kommer ihåg efter kursen. Men det är roligt och nyttigt, speciellt eftersom vi gör så många beställningar via datorn nu.

 

25 miljoner under två år

SKY-projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden och har under 2012 beviljats 25,4 miljoner kronor för att under en tvåårsperiod höja kompetensen hos dem som arbetar inom kost och lokalvård. Projektet ägs av Tranemo kommun och består av 12 kommuner och 2115 deltagare. Kommunerna som ingår är Ale, Bollebygd, Borås, Essunga, Falköping, Herrljunga, Lysekil, Partille, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Varberg. SKY-projektets mål är att

  • Öka kompetensen för personal inom kost- och lokalvård
  • Öka självkänslan hos kvinnor och män i serviceverksamheterna
  • Öka yrkesstoltheten hos anställda kvinnor och män i serviceverksamheterna
  • Förbättra service och kommunikation med kunder och brukare
  • Öka lärande på arbetsplatserna/organisationerna
  • Stärka rollerna för de anställda på arbetsmarknaden
  • Öka kommunikationen med andra yrkesgrupper på arbetsplatsen
  • Minska ohälsa relaterat till arbetsplatsen

Kockchans för alla

-Inledningsvis fick vår kost- och lokalvårdspersonal fylla i två enkäter så att vi skulle få svar på vad de kunde, ville lära sig och hur de hade det på sin arbetsplats. Enkäterna fick sedan ligga till grund för vilka kurser som skulle anordnas inom projektet och vilka utbildningspaket som skulle tas fram. I själva grundpaketet ingår kurser i tillgänglighet, bemötande och data. Resten skräddarsys efter de behov som finns och målet är att skapa en självlärande organisation med validering till kock för alla som arbetar inom våra kök.

Ett projekt som ligger rätt i tiden

Detta innebär att alla som arbetar i köken runt om i Ale kommun kommer att vara kockar så småningom. Totalt handlar det om 75 personer. Det handlar i första hand om en nödvändig kompetenshöjning, menar Tomas.

-Kraven på dem som arbetar i köken ökar hela tiden. Specialkosten blir vanligare, kunskapskraven för livsmedelshanteringen ökar, måltiderna måste vara korrekt näringsberäknade samtidigt som tillagningen ska öka på enheterna. Att laga maten själv och veta vad den innehåller är ett måste för att kunna möta eleverna på ett bra sätt.

Att satsningen leder till ökad självkänsla och yrkesstolthet är en bonus.

Plats för en kommun till?

Kurserna som ingår grundpaketet hålls på Ale gymnasium. De andra kurserna hålls i de andra ingående kommunerna, men även utomlands.

-Mestadels rör det sig om endagsutbildningar eftersom de flesta har svårt att vara hemifrån längre än så. Men för dem som är nära att bli kockar handlar det om veckoutbildningar. För att få ihop det rent praktiskt kör vi intensivt under lovveckorna och täcker upp med vikarier under övriga veckor. Det fungerar bra och deltagarna är väldigt positiva till satsningen. Vad jag vet är det bara en kommun som har hoppat av projektet, eftersom de låg lite avsides och hade svårt med resorna. Så det är möjligt att det finns en ledig plats inom SKY-projektet.

 

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer om SKY-projektet?

Kontakta projektledaren Mario Goran
0766-430 766 
 

uiqt|wBuizqw5owzivH|zivmuw5{muizqw5owzivH|zivmuw5{muiqt|wB{swtui|{isilmuqvH{x5{m{swtui|{isilmuqvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m