Åmål lättar med Hälsoraketen som bas

Åmål, november 2012

Två idrottselever

Ann-Kristin Lövqvist

I Dalsland är 24 procent av flickorna och 20 procent av pojkarna i fyraårsåldern överviktiga, dessutom lider 6 procent av fetma. Detta har fått kommunerna i Dalsland att starta det gemensamma projektet Sunda Tråden. Ann-Kristin Lövqvist är Folkhälsostrateg i Åmåls kommun och en av de drivande i projektet.

- Det finns ett samband mellan socioekonomiska faktorer och fetma som skulle kunna vara orsaken till att barn på landsbygden är fetare än barn i städerna. Men det finns ingen forskning som ger något entydigt svar. Oavsett orsak så arbetar vi för goda levnadsvanor och fokuserar på det som främjar hälsan, säger Ann-Kristin.

Initiativet till Sunda Tråden kommer från Dalslands hälso- och sjukvårdsnämnd och omfattar samtliga Dalslandskommuner. Varje kommun har fått 600.000 kronor i anslag för olika satsningar som ska främja hälsan under tre års tid. Kommunerna samarbetar men driver främst lokala projekt.

Ett arbete på många arenor

Hälsoraketen- I vårt arbete har vi till stor del utgått från IDEFICS och Hälsoraketens tankar, fortsätter Ann-Kristin. Vi ser det som ett långsiktigt projekt, snarare än en happening. I oktober hade vi en kickoff med alla kommunerna. Vi har bildat arbetsgrupper och börjat göra en handlingsplan. Jag och Ulla Mortensen, som är vår projektsamordnare, söker upp alla kommunala verksamheter som kommer i kontakt med barnen och berättar om projektet. Kyrkan, föreningar och folktandvården är också viktiga aktörer. De har fått berätta om vad de ser för problembild och vilka utvecklingsmöjligheter de tror på. Utifrån detta har vi kommit med idéer. Vi vill inte styra dem för mycket.

Motiverande samtalsteknik

Familjecentralerna är en bra plats att inleda en dialog med föräldrarna. På barnmorskemottagningen kan man på ett tidigt stadium stärka de blivande mammorna och ge dem peppning kring sin egen vikt. Men att prata specifikt om bantning är aldrig aktuellt. Snarare pratar man om kost och rörelse och alla som arbetar på familjecentralerna har gått kurs i motiverande samtalsteknik.

- Sättet att närma sig problemet med övervikt kan vara att ställa frågan: Hur känner du inför din vikt? Det huvudsakliga målet med Motiverande samtal är att hjälpa människor att komma vidare i en förändringsprocess. Är personen mindre nöjd försöker vi förmå den intervjuade att tänka till kring vad den skulle kunna göra, som att cykla till jobbet istället för att ta bilen till exempel. Helst är det den intervjuade som ska sitta på svaren. Hälsokurser för föräldrar är också en sak som Familjecentralerna har börjat med. Föräldrar och vuxna kring barnen är naturligtvis nyckelpersoner då de sätter gränser och skapar möjligheter för barnen. Matlagningskurser kring bra barnmat är något man vill utveckla.

Sunda Tråden i förskolan och skolan

- Inom förskolan och på låg- och mellanstadiet kan man se över sina bjudvanor, som att det ska serveras glass när någon fyller år. Kan man inte fira med någon kul aktivitet istället? Vi har många bra chefer som satsar på utomhuspedagogik där barnen får ta med sig ryggsäckar och äta sin mat ute istället. Det brukar vara uppskattat bland barnen som samtidigt får chans att röra på sig och upptäcka nya saker. En av våra förskolor utvecklas nu till att bli en Ur och Skurförskola.

När det kommer till lunch och mellanmål är det är det bra om barnen får ta grönsakerna själva. Då brukar de vara bättre på att äta upp. Exponeras salladen före den andra maten i skolmatsalen, tar de mer. Matråden kommer att utvecklas. Skolorna är formellt inte med i projektet ännu, men startar i januari.

Det är viktigt att informera föräldrarna om projektet så att de är delaktiga och med oss. På föräldramötena har vi tänkt ha olika hälsotema där vi delar ut IDEFICS-foldrar.

En annan viktig sak är att se över våra lekplatser och skolgårdar. Därför pågår nu en inventering för att stimulera till rörelse och glädje. Kan man placera dem i anslutning till naturområden, kan man använda naturen som redskap. En riktigt bra förebild i sammanhanget är skolgården i Svanskog.

På en fritidsavdelning finns ryggsäckar med sittunderlag, vattenflaskor och Triangakök som kan lånas. Det roliga är att de roliga idéerna sprids som ringar på vattnet. Det som är roligt på ett ställe, är lika roligt på ett annat. Och lär man sig en aktiv livsstil i unga år, fortsätter man ofta att vara fysiskt aktiv och för över det på sina barn. Elever som kickar boll

Sebastian och Ebba går första året på fotbollslinjen på Karlbergsgymnasiet i Åmål. Om lite drygt ett år ska de börja jobba som ambassadörer för Sunda Tråden. Efter en kortare utbildning kommer de att besöka låg- och mellanstadieklasser i kommunen för att föra fram sitt budskap om fördelarna med en fysiskt aktiv livsstil.

 

”Att locka med prova-på-aktiviteter, tror jag kan vara en framgångsrik modell här” menar Ebba.

”De flesta som spelar fotboll gör det på datorn idag. Men vill du bli lika bra som Zlatan, måste du träna som Zlatan”, säger Sebastian. Att det ska bli kul att komma ut i klasserna är både Ebba och Sebastian överens om.

 

 På ungdomsgården

 - Våra ungdomsgårdar behöver inte bli några friskvårdscenter. Däremot kan kaféerna bli bättre och servera nyttigare mellanmål. Vi vill inte förbjuda något. Däremot kan vi visa på bättre alternativ. En smoothie kan vara minst lika kul som en påse chips. Genom att säga: ”Testa det här istället”, till kaféägaren blir det ett positivt projekt, som gör att alla gillar det. Vi kan inte vända på hela pannkakan, så vi tar en sten i sänder och snart är alla stenar vända och alla försöker tillsammans. Det är inte vi som projektledare som gör jobbet. Det är alla där ute som väver på, säger Ann-Kristin.

uiqt|wB{swtui|{isilmuqvH{x5{m{swtui|{isilmuqvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m