And the winner is...

Borås, 2012

Borås matsmart

Tävlingen om att minska matsvinnet i Borås Stad är nu avgjord. Den skola som lyckades minska sitt tallrikssvinn med hela 82 procent och därmed vann tävlingen ”Är du matsmart?” blev Dannikeskolan. Skolan har nu fått 10 000 kronor att piffa upp sin matsal med. Berit Johansson är kostchef på Dannikeskolan som är en låg- och mellanstadieskola med cirka 135 elever.

 

-På Dannikeskolan är det måltidspersonalen som portionerar ut maten, säger Berit. Det görs på lite mindre tallrikar än normalt, vilket får portionerna att se större ut. Personalen för en bra dialog med eleverna och de elever som vill ha mer mat uppmuntras istället att komma tillbaka för påfyllning.

Inför tävlingen gick vi ut med information till måltidspersonalen, lärare, elever och föräldrar om vad som var i görningen. Vi satte upp en affisch i skolrestaurangen för att påminna eleverna om att vi hade mätning. Under själva tävlingsperioden använde vi egentillverkade bordsryttare på temat matsvinn, där eleverna kunde se hur många glassar, jeans, hopprep eller datorer man kunde köpa för en viss mängd slängd mat. För att eleverna skulle få blick för hur stor mängd det motsvarade, staplade vi mjölkpaket på varandra.

Vid första mätningen fick vi stapla 11 mjölkpaket. Vid sista mätningen fick vi bara stapla 2. Skolan gick alltså från 11 till 2 kilo slängd mat på fyra veckor.  Hade det rört sig om en högstadieskola hade modellen förmodligen inte funkat lika bra, så det gäller att tänka i lite olika banor.

Vad prispengarna ska användas till är inte klart. Att köpa lego, tv-spel och glassmaskin är några av tipsen vi fått från elever. Men vad det blir kommer att bestämmas av kökspersonalen och elevrådet gemensamt, avslutar hon.
 
Total minskade matsvinnet i Borås Stads förskolor och grundskolor från 5 till
3,8 ton, det vill säga med 24 procent under tävlingsperioden. Skolorna Kerstinsgården, Äsperedsskolan och Borgstenaskolan hade redan under den hemliga mätningen ett väldigt lågt tallrikssvinn, men lyckades trots detta minska sitt svinn avsevärt. Som bonuspris fick de därför 3 000 kronor var. Tanken är att en liknande tävling ska arrangeras i Borås Stad vid fler tillfällen framöver.

Den 16 april 2012 startade ”Är du matsmart?” – en tävling mellan alla skolor i Borås Stad. Tävlingen, som pågick till och med den 15 maj, föregicks av att varje skola i hemlighet vägde sitt tallriksavfall under fyra veckor. Eleverna på den skola som lyckades bäst med att minska sitt tallriksavfall jämfört med den tidigare siffran vann 10.000 kronor att inreda sin skolmatsal med.

uiqt|wB{swtui|{isilmuqvH{x5{m{swtui|{isilmuqvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m