Det spirar i skolträdgårdarna

Göteborg, november 2013

Göteborgs Botaniska trädgård har en växande pedagogisk verksamhet som arbetar med utomhuspedagogik. Nyligen invigdes skolträdgårdarna, en satsning som vill inspirera skolor att odla på den egna skolgården.

– Hela upplägget var jättebra, säger Annel Konkell som är klasslärare på Björsaredsskolan. Pedagogerna på Botaniska som ledde det hela var väldigt på alerten. Vi kommer själva att starta en skolträdgård på vår skola. Föräldrarna är väldigt intresserade av att vi kommer igång.

Skördetid i skolträdgården, se hela bildspelet här

uiqt|wB{swtui|{isilmuqvH{x5{m{swtui|{isilmuqvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m