Rektorn som tar skolan till gastronomiska höjder

Göteborg, april 2013

Rektor Oscar Fredriksskolan

Många rektorer anser att skolmaten inte har med undervisningen och skolans huvuduppdrag att göra. Märkligt, tycker Britt-Marie Almer på Oscar Fredriksskolan i Göteborg.

- Underskatta inte betydelsen av att arbeta för goda vanor och goda miljöer som inte har med klassrummet att göra, menar hon bestämt. Skolans viktigaste uppgift är att rusta eleverna för samhället och alla de situationer och relationer som uppstår människor emellan. Att hantera en måltidssituation är en viktig del i det sociala samspelet som barn behöver lära sig. Därför är vår bamba lite av hjärtat här i huset.

Barn i köket, Oscar Fredriksskolan

Britt-Marie Almer är en av tio rektorer i landet som nominerats i kategorin ”Årets gastronomiska rektor” i White Guide Junior, ett nyinstiftat pris för att hylla den offentliga gastronomin i Sverige. Nomineringen är ett sätt att uppmärksamma rektorns roll för skolmåltiden och kommer inte en dag för tidigt. Rektorns engagemang är jätteviktigt för att kökspersonalen ska få utrymme och möjlighet att bidra till goda vanor i skolan. På Oscar Fredriksskolan, som är en F-6 skola, har man också förberedelseklasser för nyanlända elever. En skola där olikheter är en tillgång och bönor och linser är lika självkara som köttbullar på menyn.

Oscar Fredriksskolan är en av många skolor i Göteborgs stad som ingår i det EU-finansierade samarbetet MEDEL. Huvudsyftet med projektet är att verka för ett större engagemang för skolmåltiderna bland rektorer och lärare. På Oscar Fredriksskolan har man tittat närmare på måltidssituationen genom aktiva observationer. Maria Wilbois, till vardags lärare på Studium i Göteborg, har genomfört observationerna på Oscar Fredriksskolan. Maria har tittat på hur eleverna uppför sig mot varandra, hur de visar respekt och hur ljudnivån är. Elevernas rörelser och bordsskick har också observerats. På nästa fredagsmöte kommer resultaten att diskuteras.

-På våra fredagsmöten, då all skolpersonal träffas, är bamba en stående punkt. Den är alltid angelägen, det är det som är intressant. När vi renoverade vårt kök och matsal förra året fick eleverna föreslå ett passande namn. Pojken som vann fick välja sin favoriträtt och hans pappa var med i köket och lagade maten. Vi gör det lite roligare, lite festligare.

Fyrahundra sextio elever, en gastronomisk rektor och bamba bambino. Det är receptet på en skola där måltiderna ses som en viktig del av barnens utveckling och lärande. Britt-Marie påminner oss om att eleverna hela tiden behöver utmanas och öka sitt spektrum.

– Tänk så pedagogiskt att prova och smaka nya smaker. Barn gillar att öka sitt spektrum, det är så de lär sig och utforskar världen.

Rektor Oscar Fredriksskolan

I Bamba Bambino råder lunchstämning. Mycket aktivitet och rörelse, lärare och elever köar vid salladsborden, köksmästare Marica far mellan servering och kök. Mitt i detta står Britt-Marie med sin tallrik och ser nöjd ut.

– Får jag bjuda på lunch?

uiqt|wB{swtui|{isilmuqvH{x5{m{swtui|{isilmuqvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m