Intervju med Cecilia Corin

Mindre Matsvinn har nått ut till 90 kommuner med workshops och utbildningar för kostchefer och kökspersonal. Projektet har pågått under 2011-2013 och har nyligen utvärderats. Skolmatsakademin mötte Hushållningsällskapets Cecilia ”Sassa” Corin för att få reda på mer om Mindre Matsvinn.

Cecilia Corin

- Titta på allt! råder Cecilia ”Sassa” Corin. En dag är det uppätet i serveringen och alla bleck gapar tomma. Men det kanske är fullt i sophinken. Tvärtom är ju inte heller bra. Det gäller att ha koll vad som händer på matens resa från leverans till tallrik och se helheten. Var sker svinnet och vad kan vi göra åt det?

Mindre Matsvinn har erbjudit utbildningar för kökspersonal ”med avseende på matens kvalitet”, vad innebär det i praktiken?

- Vi har diskuterat råvarors kvalitet och olika förvarings- och tillagningsmetoder. Hur man kan servera så nylagat som det bara går – för det gillar eleverna och äter mer av. Matgästernas inflytande över måltiderna i skolan är viktigt att jobba med (för) och vi har lagt krut på att diskutera matråd i skolan.

Enligt er utvärdering har endast drygt hälften av deltagarna angett att de mätt svinnet i sin verksamhet, vad beror det på, tror du?

- Till dem som inte mäter svinnet ännu råder jag: Bestäm er för att mäta det ni gör dagligen. Krångla inte till det med för många kategorier av svinn. Fråga er istället: Hur mycket mat lagade vi idag och hur mycket blev kvar, i serveringen och som avfall? Och salladsbordet, kolla under en vecka vad som händer. Vilka sallader går åt, vilka åker tillbaka in i kylskåpet? Kanske räcker det med sex sallader istället för tio.

Det är också svårt att veta vad som händer på vägen när man har ett köp-säljsystem. Maten levereras till ett mottagningskök där man inte vet hur mycket som äts och hur mycket som hamnar i avfallshinken. Kanske tänker man att vi skickar det kunden har betalt för, hur det tas omhand är inte vårt problem…

Kostcheferna ser främst förändrat beteende hos gästerna som lösningen på minskat svinn, hur tolkar du de svaren?

- Fokus har legat på matgästerna, att det är eleverna som kastar mycket mat. Det har uppmärksammats av medierna och där har man satt in insatserna. Men kökspersonal vi möter menar att de ofta har ganska mycket serveringssvinn och det vi kallar ”trygghetssvinn”. Med det menas att man lagar lite extra för att vara säker på att maten räcker.

Hushållningssällskapet lyfter fram politiska beslut som en faktor för att minska svinnet i köken, hur kan politiken förändra och förbättra arbetet i köken?

- Har man tagit ett politiskt beslut är man ofta beredd att bidra med pengar för att förändra situationen, det är min erfarenhet. I Borås stad har man tagit ett politiskt beslut om minskade avfallsmängder. Verksamheterna har också fått ekonomiska möjligheter att förverkliga målen. Det är kul att se att de verkligen satsar på en så viktig fråga.

Vilket är det som köken bör jobba med mest med i framtiden, är det tallrikssvinn eller kökssvinn?

Allt! Många menar att de mäter svinnet – men då har de oftast bara mätt tallrikssvinn. I köken behöver man fundera på vilka faktorer som påverkar matsvinnet och hur allt hänger ihop. Hur är det med måltidsordningen? Har eleverna tid att äta eller stressar de sig igenom lunchen? En sak som vi påpekar är att köken behöver ha inloggning till skolans frånvarosystem. Köket måste ju veta hur många som kommer till matsalen och äter under dagen.

Hur ser intresset ut för minskat matsvinn i de kommuner ni möter, idag?

Intresset är stort. Kommunerna jobbar med avfallsplaner, man gör ekonomiska beräkningar på svinnet och vill minska sin miljöpåverkan. I köken efterfrågar de enkla sätt att mäta matsvinnet på. Personligen hoppas jag på att kostprogrammen kommer att innehålla system för att mäta matsvinnet i framtiden. Jag ska faktiskt träffa en leverantör imorgon…

 

Om Mindre Matsvinn

Hushållningssällskapet har nyligen avrundat sitt landsomfattande projekt Mindre Matsvinn där ett nittiotal kommuner varit delaktiga. Målen men projektet har varit att ta reda på:

  • I vilken omfattning matsvinn mäts i offentliga kök
  • Vilka metoder man använder för att minska matsvinnet i offentliga kök
  • Vilka kunskaper och verktyg som behövs i köken för att kunna minska svinnet ytterligare

Projektet har erbjudit workshops och utbildningar för kostchefer och kökspersonal. Drygt 1500 personer har deltagit i de olika aktiviteterna. Utbildningarna för kökspersonal innehöll föreläsningsdelar med fakta och praktiska övningar. Teori varvades med gruppdiskussioner, värderingsövningar och konkreta förslag. Se Mindre Matsvinns webbplats här mindrematsvinn.nu

uiqt|wB{swtui|{isilmuqvH{x5{m{swtui|{isilmuqvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m