Tips från köket

Tre tjejer i köket

Vilka tips vill du ge andra kollegor som vill öka skolrestaurangens attraktionskraft?


Låt eleverna vara delaktiga, det är fantastiskt när de får vara med. Gör något positivt med miljön och ha gärna gemensamma sittningar så att eleverna får uppleva den härliga stämningen.

 

Se nästa bild här >>

uiqt|wB{swtui|{isilmuqvH{x5{m{swtui|{isilmuqvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m