Hejsan Eva Appelkvist, kostchef i Marks kommun.

Mark, februari 2010

Elever äter mat

Varför har ni valt att delta i "Fokus Matglädje"?
-Just nu lägger vi all vår energi på att sätta fokus på mat, matkvalité och vilket arbete vi lägger ner på detta. Vi vill sätta Mark på matkartan för att höja personalens status och fokusera på den goda maten som serveras dagligen.


Vad innebär konceptet "Fokus Matglädje"? 
-Att kommunledning, politiker och tjänstemän arbetar fram ett material som styr matkvalitén, föreläsning för pedagoger och kostpersonal om bra mat i skola och förskola samt praktisk utbildning för kökspersonal. Där har vi valt att fokusera på vegetariskt och kött. Vi får tips och information om klimatsmart tänk om hållbara metoder för tillagning.


Ni kan också få stöd i att ta fram ett kostpolitiskt program i projektet?
-Stor del av arbetet med styrdokument har vi gjort tidigare i kommunen på kommunfullmäktiges uppdrag. Detta var ett samarbete mellan oss som utförare och våra beställande förvaltningar. Dessutom deltog folkhälsoenheten och miljökontoret. Materialet har varit på remiss i samtliga nämnder och ligger nu på kommunstyrelsens bord för beredning till fullmäktige.


Vilka personer/funktioner är involverade i arbetet med "Fokus Matglädje"?
-Jag själv och en politiker från kultur- och fritidsnämnden (som hand har folkhälsofrågorna i kommunen). Därutöver enhetschefer och kökspersonal och några pedagoger, framförallt från förskolor.


När startade ni?
-I september i år.


Hur länge pågår projektet?
-I slutet av november har vi vårt avslutande möte.

 
Vad tror du "Fokus Matglädje" kan tillföra just Marks kommun?
-Fokus! Och det man sätter fokus på blir bättre oavsett vad det är. Även omedvetet sker det en ”skärpning” när man pratar mycket om något – i det här fallet matglädje och matkvalité.  Så vi vill gärna ta  tillvara alla möjligheter att sprida buskapet såväl internt i kommunen som utåt.


Hur mycket kostar det att vara med som kommun i "Fokus Matglädje"?
-20 000kr för kommunen + kostnad för matkonsultens resor, råvaror och ev. lokalkostnader.


Vad är din personliga reflektion om er medverkan i "Fokus Matglädje"?
-Det blev lite ont om tid eftersom vi fick bekräftelsen i början av september och Hushållningssällskapet ska redovisa projektet för Jordbruksverket i december. Vi hade gärna velat få med fler pedagoger, men för det krävs längre framförhållning.  Eventuellt kommer vi att följa upp detta med ytterligare utbildningsinsatser för skola och förskola under nästa år.

Det är roligt att arbeta tillsammans med Hushållningssällskapet. I och med att de träffar många kommuner i sina kurser och utbildningar sprider de mycket kunskap och idéer mellan oss.

Läs mer

uiqt|wB{swtui|{isilmuqvH{x5{m{swtui|{isilmuqvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m