EU-samarbete i startgroparna

Kocken smakar av

Läs intervjun med kostchefen i Tranemo kommun som heter Jennie Wessbo: 

Vem har tagit initiativet till att samordna kommunerna i ett EU-samarbete?

-Tranemo kommun, det är jag själv, Jennie Wessbo kostchef tillsammans med Joanna Larsson EU samordnare. 
 
Vad är orsaken till att ni vill söka EU-medel?

-Offentliga måltider har det har satsats lite pengar på i vårt land. I köken arbetar många duktiga människor. Men många av dem är i behov av kompetenshöjande insatser för att kunna leva upp till de krav som ställs idag. Vi behöver också skapa förståelse mellan de olika yrkesgrupperna som arbetar omkring måltiderna, eftersom den brister idag.


Konkurrensen kan vara hård när man söker EU-medel, vad är styrkan med er idé?

-Att vi är många kommuner som tillsammans söker medel. Vi vill lyfta samverksansfrågorna tillsammans med de kunskapslyftande frågorna och samverka med övriga förvaltningar för att påverka måltidsmiljön positivt i såväl skola som äldreomsorg. Samverkan skulle omfatta såväl lärare, elever och föräldrar, som omvårdnadspersonal, brukare och anhöriga.


Att vi vill samarbeta internationellt är också något som vi har med i ansökan och som vi tror att vi kommer att ha stor nytta och glädje av. Erfarenhetsutbyte är både en sporre och en inspiration.


Vad för sorts kompetensutveckling är viktig för personalen i skolköken, anser du?

-Grundläggande restaurang- och storköks utbildning är viktig. Vi vill lägga mycket fokus på specialkost för att kunna laga den bästa maten till alla grupper. Samverkan och service är också ett angeläget område. Det är mycket mer än bara maten som spelar roll för en bra och trevlig måltidsstund i skolan. Listan på önskade utbildningsinsatser är lång, men måste ses över för att möta rätt behov. Detta kommer att göras gemensamt av de deltagande kommunerna så långt det är möjligt. De kompetensområden vi kommer att diskutera och prioritera inför vår EU-ansökan är:

 • Validering kock och köksbiträde
 • Bemötande
 • Samarbete/kommunikation
 • Salladskurs
 • Metodmatlagning
 • Specialkost
 • Kost IT
 • Studiebesök på andra kök och inom livsmedelsindustrin
 • Arbetsplatsbyte mellan kommuner
 • Utbildning i vardagsekonomi inom kost
 • Team och konflikthantering
 • Livsmedelskunskap
 • Jämställdhet
 • Dietetik både teoretiskt och praktiskt
 • Ekologisk kost/närproducerat/klimatsmart
 • Ergonomi
 • Upphandling – för att ställa rätt krav vid upphandling
 • Inredning med betoning på måltidsmiljö
 • Livsmedelshygien
 • Samverkansworkshops mellan yrkesgrupper, kunder och deras anhöriga
 • Temadagar för personal. Mixade grupper från olika kommuner

Vilka kommuner/regioner är med?

-Partille, Ale, Lyskeil, Varberg, Hjo, Herrljunga, Falköping, Ulricehamn, Borås, Svenljunga, Bollebygd, Tranemo och Åmål har visat intresse. Och det kan komma fler.


Vad hoppas ni att ett kompetenslyft ska leda till i er verksamhet?

-Höjd kunskapsnivå hos kostpersonalen, trevligare måltidsmiljö i de kommunala restaurangerna och att skola, äldreomsorg, och kök samverkar bättre kring måltiderna. Vi tror också att verksamheterna har med sig idéer och inspiration för att utveckla måltiderna. När det gäller det internationella samarbetet hoppas vi få upp ögonen hur det är på andra ställen i Europa, vad vi har som är bra och vad man kan ta med sig. Projektmålet är att deltagande kvinnor och män har rätt kompetens, stark yrkesstolthet och bra självförtroende. Därtill kan vi säkert uppnå ett bra samarbete med de andra yrkesgrupperna som är involverade i måltiderna samt en bra service och ett gott bemötande av kunderna.


Vill du se fler påskhälsningar? Välj från listan:Röd fjäril

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta Jennie Wessbo, kostchef Tranemo kommun, telefon 0325-57 61 57,
e-post  

uiqt|wBrmvvqm5%wm{{jwH|zivmuw5{mrmvvqm5%wm{{jwH|zivmuw5{muiqt|wB{swtui|{isilmuqvH{x5{m{swtui|{isilmuqvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m