Medieskolan steg 2

Medieskola

Vill du ladda ner och skriva ut hela Skolmatsakademins medieskola som pdf? Klicka här >>

Hur får man mediernas uppmärksamhet?

Vill ni delta i det offentliga samtalet eller inte? Självklart vill ni det, skolmåltider är en viktigt samhällsfråga, bra mat till barn och ungdomar ska uppmärksammas. Men hur gör man för att nå igenom mediebruset? Vi kan inte vänta oss en mediebevakning av det vi arbetar med om vi inte själva är aktiva. Om ni inte träffas regelbundet - bjud in kommunens/stadsdelens informatör och diskutera hur ni ska få kontakt med massmedier. Det finns olika sätt att nå massmedier varav de vanligaste är:

Pressmeddelande (pressrelease)

Ett pressmeddelande är en kort beskrivning av nyheten som ni sänder till massmedier. Pressmeddelandet ska ha en intresseväckande rubrik, sammanfattande ingress (inledning) och kortfattad brödtext. Meddelandet bör inte vara längre än en A4. När du skriver ett pressmeddelande är det bra att utgå ifrån frågorna Vad? När? Hur? Var? Vem/vilka? Varför? I medddelandet bör ni ha med kontaktuppgifter till personer som kan svara på kompletterande frågor. Personerna måste vara tillgängliga i samband med utskicket.

Kommunens/stadsdelens egen webbplats…

… är en bra möjlighet att lägga ut nyheter som kan vara av intresse för medborgaren. Kanske finns det en särskild aktuellt-sida på er webbplats? Den som är ansvarig för webbplatsen i din kommun/stadsdel tar säkert gärna emot förslag på innehåll som har med er verksamhet att göra. Kom ihåg att det inte bara är matsedlar som är intressant – vilka är ni, vilka visioner och planer har ni, hur jobbar ni, vad tycker elever, lärare, föräldrar om skolmaten? Nätet är en fantastisk källa till information. Det är dock viktigt att hålla koll på webbplatsen, sortera bort information som inte är aktuell och uppdatera regelbundet.

Nyhetsbrev…

Är ett bra sätt att nå vissa målgrupper som till exempel elever och föräldrar. Ett nyhetsbrev kan också vara av intresse för reportrar som kan hitta uppslag i ert nyhetsbrev. Nyhetsbreven ska vara relativt korta och komma regelbundet.

Facktidskrifter

Hur intressant är det för den breda allmänheten att ni har en ny tillagningsmetod i skolköken? Däremot kanske det är revolutionerande för branschen. Ta reda på vilka fackmedier som är rätt kanaler för att sprida ert budskap. Det viktigaste är inte hur många som nåtts av nyheten utan att den har nått rätt personer!

Debattartikel

I en debattartikel för man fram ett nytt, konstruktivt budskap som ska ge debatten en knuff framåt. Du skriver en debattartikel för att du är kritiskt till något och vill med väl underbyggda argument få läsaren att förstå att dina slutsatser är de riktiga. I en debattartikel tillåts inget personligt tyckande, tonen ska vara objektiv och saklig. Oväntade allianser kan vara intressant i en debattartikel. Svenska kustfiskare och kostchefer ser att ungdomars intag av omega-3 är på tok för lågt, kanske?

Insändare

Denna form av artiklar är lättare att få publicerade och håller inte lika hög kvalitet som en debattartikel. Generellt kan man säga att insändare är mer eller mindre ”tyckande”. Om en insändare är negativ eller kommer med ett felaktigt påstående om din verksamhet bör du däremot replikera för att bemöta kritiken, be om ursäkt eller ge en förklaring.

Personliga kontakter

Håll goda relationer med journalister som har ett särskilt intresse och/eller kunskap om din verksamhet. Det är däremot olämpligt att bli ”kompis” i strategiskt syfte. Blir vi för duktiga på att hantera journalister och medier så är risken att vi slår oss till ro – och det är inte bra. Alla verksamheter tjänar på att bli granskade och kritiserade – hur ska man annars kunna bli ännu bättre på det man gör?

Det tredje, avslutande steget i medieskolan publiceras i slutet av maj. Då får du tips och råd hur ni kan formulera en mediepolicy och anordna en egen medieutbildning för att hålla era nya kunskaper igång.

Medieskolan steg 3

Bästa hälsningar från webbredaktionen

uiqt|wB{swtui|{isilmuqvH{x5{m{swtui|{isilmuqvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m