Medieskolan steg 3

Medieskolan

Vill du ladda ner och skriva ut Medieskolan steg 3 som pdf? Klicka här >>

Att möta medier bör vara en del av arbetsrutinerna på arbetsplatsen. Ett levande dokument som ger vägledning i att möta massmedier är en bra hjälp på vägen. Ni behöver helt enkelt en mediepolicy. För att hålla kunskaperna igång rekommenderar vi också en medieutbildning. Men först…

Har ni en kommunikationsplan?

Grundförutsättningen för att ha goda medierelationer är att vara tränad i kommunikation. Personer som arbetar i kök är ofta duktiga på att kommunicera från människa till människa, men kanske inte alltid är vana vid strukturell kommunikation. När man behöver sprida ett budskap behövs planering. Genom de vägledande frågorna ovan kan ni utforma er egen kommunikationsplan

 • Vilka är våra budskap? Vad vill vår verksamhet kommunicera?
 • Vilka vill vi kommunicera till? Föräldrar, elever, skolchefer, beslutsfattare, massmedier?
 • När ska vi kommunicera till dem vi vill nå?
 • Hur når vi våra målgrupper?
 • Vilka kanaler ska vi använda när vi kommunicerar med våra målgrupper? Nyhetsbrev, anslag i skolan, föräldramöten, Facebook, dagspress?
 • Vad vill vi uppnå med vår kommunikation?
 • Utvärdering – hur nådde vi ut med vårt budskap? Nådde vi dem vi ville nå och på vilket sätt togs budskapet emot?

En mediepolicy…

behövs för att kontakterna med media ska fungera långsiktigt. Kanske finns det en mediepolicy i er kommun/stadsdel? Ta del av den och fundera på om ni kan använda den eller om ni ska formulera en egen. Några exempel på punkter som kan ingå i en mediepolicy

 • Relationer till massmedier ska bygga på öppenhet, tillgänglighet och ansvar
 • All personal har rätt att uttala sig i medierna, men ingen måste uttala sig mot sin egen vilja
 • All personal har rätt att kontakta medierna
 • Informera alltid kollegor vid kontakt med massmedier
 • Om vår verksamhet skildras negativt av medierna bemöter vi kritiken på ett öppet, självkritiskt och konstruktivt sätt
 • Förvaltningschefen ansvarar för en handlingsplan för medier

 

Bjud in till medieutbildning!

Hur fungerar medier? Varför är det viktigt att visa upp sin verksamhet i medierna? Vad vill journalisten ha ut av en intervju? Dessa frågor och fler kan besvaras om ni anordnar en medieutbildning för personalen. Här kommer några förslag på vad en medieutbildning kan innehålla

Varför är det viktigt att vara med i massmedier?

Här kan ni diskutera varför det är viktigt att vara med i det offentliga samtalet, att skolmat är en viktig demokratifråga och att den engagerar medborgarna.

Hur jobbar massmedier?

Bjud in en journalist eller medieforskare som kan berätta om massmediers uppgift som samhällsbevakare.

Diskussion med journalist som bevakar skolan/restaurangbranschen

Här får ni tillfälle att prata med någon som kan branschen – utifrån ett journalistperspektiv. Det kan bli roliga och dråpliga diskussioner hur man uppfattar varandras yrkesroller.

Verksamhetens mediepolicy – våra förhållningssätt och rutiner

Nu är det dags att förankra er mediepolicy! Diskutera igenom innehållet i policyn och hur den kan tillämpas.

Fallbeskrivningar – såhär skriver medierna om oss

Diskutera exempel från tidigare möten med medierna. Hur var det då? Gjorde vi ”rätt” eller ”fel”? Använd mediepolicyn som underlag när ni diskuterar. Ni kan också diskutera exempel på annan massmedial uppmärksamhet av er bransch för att identifiera bra respektive mindre bra exempel på möten mellan kök och medier.

Praktiska övningar

Ha gärna med en eller flera praktiska övningar under medieutbildningen. Det brukar alltid vara uppskattat. Några exempel

 • Kanske kan ni öva på att bli intervjuade? Låt en journalist eller informatör leda övningen så blir den mer verklighetstrogen. Om ni har möjlighet att videofilma kan ni diskutera övningen efteråt.
 • Varför ska vi synas i medierna? Låt deltagarna fundera över varför just er verksamhet är värd att uppmärksammas i medierna
 • Träna på att skriva en insändare eller debattartikel
 • Låt deltagarna läsa en fiktiv insändare från en upprörd elev eller förälder. Hur bemöter ni kritiken? Diskutera och formulera!

En utbildningsdag i mediekommunikation brukar vara uppskattat bland personalen. Massmedier berör oss alla och kunskaperna behövs.

Det här var tredje och sista delen i Skolmatsakademins medieskola. Vi önskar dig och din verksamhet lycka till i framtida möten med massmedier – och vi hoppas att ni kommer att träffas ofta!

 

Många hälsningar från webbredaktionen

uiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m