Pedagogiken är serverad!

Du vet väl att skollunchen inte bara är dagens höjdpunkt, den kan även användas som ett pedagogiskt verktyg! Här finner du som intresserad skolledare, nyfiken pedagog, vetgirig kökspersonal, engagerad kostchef eller annan all den inspiration, de pedagogiska resurser och det skolmaterial som redan finns framtaget av myndigheter, forskare, företag, intresseorganisationer och våra skolmatsvänner runt om i landet (även utomlands). 
Ta vara på måltidens möjligheter! 

Har vi missat någonting som känns väsentligt?
Har du tips på skolmaterial kring mat, måltider, livsmedel, miljö eller hållbar utveckling som saknas på vår sida? Skicka gärna tipsen till  

Pedagogiskt material & inspiration:

 • Hej Skolmat! - Livsmedelsverket

  Skolmåltiden är ett kostnadsfritt läromedel som doftar, smakar och ger intryck! För att underlätta för skolan att ta tillvara skolmåltiden i undervisningen har vi tagit fram Hej skolmat! – pedagogiska övningar där skolmåltiden utgör själva läromedlet.

 • Mat för alla sinnen - Livsmedelsverket

  "Mat för alla sinnen" är en lärarhandledning i Sapere-metoden för årskurs 4-6. Sapere är en praktisk metod där det pedagogiska materialet främst består av livsmedel och där eleverna får utforska mat och sina egna sinnesupplevelser.

 • Måltidspedagogik - Läromat AB

  Utbildningsföretaget Läromat har som mål att på ett lekfullt & lättsamt sätt så de första fröna till hälsosamma och hållbara matvanor hos barn i tidig ålder. Verktyget heter måltidspedagogik. Här hittar du bland annat appen Sandwitch och mycket mer!

 • Matlabbet - Hushållningssällskapet

  Här hittar du allt från inspirationsfilmer, handledningar och en mängd bonusmaterial och recept när du vill jobba med mat som tema i din verksamhet. Passar barn och pedagoger i förskola, särskola och fritidsverksamhet

 • Mat-Smart tips - SkolmatSverige

  Här listar SkolmatSverige några tips på projekt som ni kan jobba med i skolan. Ett bevis på att man kan få in ämnet mat, hälsa och miljö i nästan alla skolämnen!

 • Bonden i skolan - LRF Sveriges Bönder

  Kunskap om vad bonden levererar. Här lär du dig mer om bondens arbete och varifrån vår svenska mat kommer!

 • WWF Utbildning - Världsnaturfonden

  Hållbar utveckling är en av vår tids största utmaningar. WWF Utbildning är till för dig som vill lära eller för dig som är pedagog & vill hitta former, metoder & innehåll inom lärande för hållbar utveckling. Leder även vidare till Earth Hour & mycket mer!

 • Tack för maten - Marthaförbundet

  Projektet Tack för maten! engagerar de privata svenskspråkiga daghemmen i Svenskfinland i att utveckla måltiden och bespisningsverksamheten. Här finns massor av sapereövningar, tips, handledning kring måltidspedagogik, inspirationsmaterial samt recept!

 • Gimme5 - smakskola med alla sinnen!

  Den finska Folkhälsan driver projektet Gimme5 och vill skapa en nyfiken positiv inställning till frukt och grönt. De har tagit fram en stor mängd övningar, spel, tipshäften och recept som du som pedagog kan använda dig av

 • Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund - SLC

  Under rubriken "För skolan" finns material om djuren på gården och från jord till bord. De har även tagit fram affischer som beskriver våra livsmedels väg från produktion till konsumtion. Rekommenderas starkt för både yngre & äldre!

 • Ät S.M.A.R.T - Stockholms läns landsting

  Ät S.M.A.R.T är ett informations- & utbildningsmaterial som presenterar ett förslag på hur man kan äta både hälsosamt och miljövänligt. S.M.A.R.T är ett väl etablerat koncept som funnits i många år men som är lika aktuellt idag.

 • Friska barn - Stockholms läns landsting

  Metoden Friska barn har utvecklats för att stödja förskolans arbete med att främja bra mat-& rörelsevanor, därmed även att förebygga övervikt. Friska barn ger stöd för ett målinriktat arbete i enlighet med förskolans läroplan & kravet på näringsriktiga...

 • Skolhälsonyckeln - Stockholms läns landsting

  En modell för hur skolan kan arbeta för att främja goda matvanor, fysisk aktivitet och självkänsla bland grundskolebarn. Här finns pedagogiska övningar om hälsa, mat, fysisk aktivitet och psykisk hälsa!

 • Skolmat - FN-förbundet

  FN-förbundet producerar lärarhandledningar och studiematerial för elever i olika årskurser. Du kan bland annat klicka dig vidare till projektet Skolmat, en film om vikten av gratis skolmat!

 • Matens kemi - Chalmers & Göteborgs Universitet

  Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011. November månad hade temat: Matens kemi. Här finner ni nedladdningsbart undervisningsmaterial

 • Vad är matlagning - Skolverket

  Gymnasienivå. Vid matlagning & bakning använder man värme, kyla, syror, baser m.m. för att påverka proteiner, fetter & kolhydrater. Råvarorna blir maträtter & bakverk. Syftet med det här materialet är att inspirera till praktisk naturkunskap i skolköket.

 • Kökets och matens naturkunskap - Skolverket

  Med hjälp av livsmedel & matlagning kan naturkunskapen göras konkret & intresseväckande för elever på gymnasiet. Samtidigt kan naturkunskapens utforskande karaktär väcka elevernas experimentlust och vilja att granska påståenden om kost, hälsa & hållbar..

 • Miljömål.se - Håll Sverige Rent

  De svenska miljömålen handlar om att skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar på lång sikt. Flera av de 16 miljömålen har anknytning till måltider, livsmedel & konsumtion! Här hittar du lektionsupplägg om miljömålen; ett för varje miljökvalitetsmål

 • Mer eko i skolan - KRAV

  Mer eko i skolan är en guide i tre delar som på ett inspirerande sätt kan öka kunskaper och medvetande om matens betydelse hos elever och vuxna i skolans värld. Materialet är till för lärare och elever från förskola till årskurs 6!

 • MSC i skolan

  Om vi använder hållbara fiskemetoder idag kan vi skydda våra hav för framtiden. Här finns information och fakta för lärare om våra hav, fisk och fiske. Du hittar även läromedel för åk 4-6, spel om fisk och fiske och kluriga frågetävlingar om havet.

 • Fairtrade för skolan

  Fairtrade för Skolan är en enkel plattform för grund- och gymnasieskolor att på ett roligt och viktigt sätt engagera barn och unga i hållbarhetsarbete i enlighet med Lgr11 och Gy2011. Läs mer om sajten och registrera er skola.

 • Naturskyddsföreningen i skolan

  Här finns läromedel som kan användas av alla pedagoger, oavsett om man arbetar med elever i förskola, gymnasium eller däremellan. Här finns även material och verktyg som kan användas i klassummet, ekomellis-kit med mera!

 • Släng inte maten - Konsumentföreningen Stockholm

  Konsumentföreningen Stockholm arbetar för att på olika sätt minska matsvinnet i livsmedelskedjan. Skolmaterialet är en del i det arbetet.

 • Smart med mat - VA SYD

  Smart med mat är en webbplats för elever i årskurs 4-6 som handlar om mat, matavfall och hur man gör biogas på det – med många kopplingar till läroplanen. Den är framtagen på uppdrag av oss på VA SYD. VA SYD är Sydvästra Skånes regionala VA-organisation.

 • Norden i skolen - Föreningarna Nordens Förbund

  Norden i Skolan är en gratis läroportal som ger lärare & elever i alla nordiska länder helt nya möjligheter för att jobba med nordisk språk och kultur, samt klimat och natur. Anordnar även klimatduellen varje år, 2015-16 med fokus på minskat matsvinn!

 • Sinnenas äventyr - Fazer

  Ett inspirerande och pedagogiskt material om mat, smak och måltider som ger barn och lärare möjlighet att utforska hela matupplevelsen, med hjälp av alla sinnen. Målgrupp är främst elever inom årskurs 4-5, men även fritidshemsverksamhet.

 • I feel good - Skånemejerier

  I Feel Good vill hjälpa alla högstadie- & gymnasielever att må bättre & orka mer. Fokus ligger på kunskaper, insikter & beteenden avseende kost, rörelse, sömn & sinnen. Materialet är framtaget i samarbete med experter på dessa områden. Åk 7-9, gymnasiet

 • Minior - Arla

  Arla erbjuder skolbarn i åk 1–3 bondgårdsbesök. Verksamheten kallas Arla Minior. Barnen får uppleva livet på mjölkgården, komma nära djuren & se var mjölken kommer ifrån. Besöket är en integrerad del av undervisningen därför finns det skolmaterial att...

 • Kalvins hälsocirkel - Skånemejerier

  Ät, drick och rör dig hälsosamt! uppmanar Kalvin i sin hälsocirkel. Kalvins hälsocirkel är uppdelad i fyra delar: sömn, kost, rörelser och sinnen och visar hur en bra hälsa grundläggs. Här finns undervisningsmaterial för åk 1-3 & 4-6

 • Håll Sverige Rent

  En pedagogisk materialbank med allt från lektionsupplägg om våra svenska miljömål där eleverna bland annat kan skapa en klimatsmart festmåltid till; lektioner om skräp, återvinning, batterier och återanvändning!

Gamla godingar

 • Ät S.M.A.R.T - Läs mer om hur kommuner i Skolmatsakademin har jobbat med konceptet
 • Saperemetoden - Metoden som gör maten till en lustfylld upplevelse

Filmer

 • Sökresultat från UR (Utbildningsradion) med tema: Mat
 • Kemikalendern 2011, November månad: Matens kemi
uiqt|wB{swtui|{isilmuqvH{x5{m{swtui|{isilmuqvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m