Specialkostintyg

Här hittar du specialkostintyg för olika behov. Välkommen att använda det som passar din verksamhet bäst!

Måltidsverksamheterna som är med i Skolmatsakademin hade behov av ett bra utformat specialkostintyg.

Intyget skulle vara: 

• Vara informativt och lättförståeligt för personen som fyller i det.
• Ge rätt information till måltidspersonalen så att risker minimeras.
• Ge måltidspersonalen specifik information så att elever med födoämnesöverkänslighet i så stor utsträckning som möjligt kan äta av den vanliga maten.

Dietisterna

Foto: Karin Yliö

Helena Kellnor och Kerstin Skagert, dietister på företaget Dietistkonsulterna Kellnor & Skagert AB fick uppdraget att utforma bästa möjliga specialkostintyg. Initialt fick måltidsverksamheterna skicka in sina nuvarande specialkostintyg för granskning och därefter påbörjades arbetet med att göra ett så optimalt intyg som möjligt. De som hade skickat in intyg fick också möjlighet att granska utkasten för att ha möjlighet att påverka den slutliga utformningen.

Ett informationsblad som medföljer specialkostintyget utformades. En del kommuner ville ha ett specialkostintyg för medicinska skäl och ett annat intyg för de etiska och kulturella kosterna, andra ville ha allt samlat i ett intyg. För att tillfredsställa alla utformades en rad olika intyg:

Ett intyg där specialkost av medicinska och etiska/kulturella skäl är samlade samt ett informationsbrev.
Ett intyg för specialkost av medicinska skäl samt ett informationsbrev.
Ett intyg för kost av etiska/kulturella skäl.
Ett intyg för personal där specialkost av medicinska och etiska/kulturella skäl är samlade samt ett informationsbrev.

uiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m