Om Skolmatsakademin

Skolmatsakademins medlemskarta 2017
Kommuner, stadsdelar och utbildningsaktörer i Skolmatsakademin februari 2017.
Grönmarkerade kommuner står för tillfället utanför nätverket.

Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk som startades år 2006 för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan. 

Vi vill förmedla en positiv attityd till skollunchen och öka kunskapen om hur valet av livsmedel påverkar vår hälsa och miljö. 

Aktivt nätverk

Nätverket är till för dig som är verksam i skolan eller i skolrestaurangen. I nätverket ingår 51 kommuner, stadsdelar och utbildningsaktörer i Västra Götaland. Skolmatsakademin arrangerar utbildningar för skolans personal och nätverksträffar.

Webbplatsen är ett forum där vi sprider goda lokala exempel och informerar om beprövade metoder och läromedel, för skolrestaurangen och klassrummet. Via facebook och twitter får du ytterligare info och inspiration. 

Finansiering av verksamheten

Skolmatsakademin finansieras av miljönämnden i Västra Götalandsregionen tillsammans med deltagande kommuner och stadsdelar i Västra Götaland.

En god start på livetEn god start på livet

Läs Skolmatsakademins folder En god start på livet

Ett nätverk för dig som berörs av skolmåltiderna

Läs Skolmatsakademins infoblad som ger dig en överblick av vad Skolmatskademin kan erbjuda

uiqt|wB{swtui|{isilmuqvH{x5{m{swtui|{isilmuqvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m