Vår dokumentation

Här finner du Skolmatsakademins dokumentation i form av kartläggningar, sammanställningar och vad som gäller för projektet under innevarande år. Är det något du saknar på denna sida, vänligen kontakta Ulrika Brunn här.

Vad är Skolmatsakademin 2016?

Skolmatsakademins överenskommelse 2016


Verksamhetsplan 2016-2017

Akademins verksamhetsplan tas fram i samverkan med representanter för deltagande kommuner och beslutas av Skolmatsakademins styrgrupp. Verksamhetsplanen är ett levande dokument som revideras under verksamhetsårets gång.

Verksamhetsplanen 2016-2017


Barn leker

Årssammanställning 2016

Här kan du läsa om lite av det vi åstadkommit under 2016; utbildningar som hållits, samarbeten, projekt, nätverksträffar med mera.

Summering av SMAK år 2016


Kartläggning 2014

Sedan starten av projektet Skolmatsakademin år 2006 har regelbundna kartläggningar gjorts, med hjälp av en extern resurs, för att mäta projektets status. Kartläggningen 2014 gjordes utav projektets nytillträdde samordnare som en del av att lära känna Skolmatsakademins medlemmar. 

Läs resultatet här

uiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m