Kontakta Skolmatsakademin

Det är jätteroligt att det finns ett så stort intresse för Skolmatsakademin! Här kan du se vilka vi är och hur vi fördelar ansvaret i vårt kunskapsnätverk.

Verksamhetsledare

Ulrika Brunn är verksamhetsledare med ansvar för kontakt med nätverkets medlemmar, nätverksträffar och inspirationsdagar. 

Här kan du läsa mer om vem Ulrika är och hitta direkt till hennes kontaktuppgifter>>

Skolmatsakademins styrgrupp

Verksamhetsledningen består även av Skolmatsakademins styrgrupp som finns till hjälp i övergripande planering och det strategiska arbetet. Styrgruppen består av representanter från nätverkets arbetsgrupp (se nedan), samt från Västra Götalandsregionen.

Kontaktuppgifter till Skolmatsakademins styrgrupp finner du här>>

Skolmatsakademins arbetsgrupp

Skolmatsakademins arbetsgrupp utgörs av en kontaktperson i respektive deltagande stadsdel och kommun och det är arbetsgruppen som styr arbetet i vårt nätverk. Alla aktiviteter i Skolmatsakademin görs i samråd med arbetsgruppen, som också bestämmer vilka områden vi ska satsa lite extra på, genom t.ex. utbildningar eller framtagande av pedagogiskt material.

De flesta kontaktpersonerna är kostchefer, men vi har också kockar, rektorer och folkhälsosamordnare med i arbetsgruppen. Då måltiden är tvärvetenskaplig strävar nätverket efter att ha olika yrkesroller representerade bland kontaktpersonerna.

Kontaktpersonerna ansvarar för att samverkan inom området skolmåltider sker i sin medlemskommun/stadsdel.

Kontaktuppgifter till Skolmatsakademins kontaktpersoner i respektive medlemskommun eller medlemsstadsdel finner du här>>

Lokala styrgrupper

Det lokala arbetet i kommunerna och stadsdelarna kan med fördel organiseras i lokala styrgrupper bestående av engagerad personal inom skola, måltid och elevhälsa/folkhälsa.

Mer info om lokala styrgrupper kan du finna här>>

uiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m