Publikationer från Skolmatsakademin

Vi har fått förstärkning - studentarbeten

2016 - Brickundersökning
Det spelar ingen roll hur bra skolmaten är om den aldrig hamnar i magen - En kvantitativ studie om 15-åringars intag av skollunch. - Fanny Öhman & Rebecca Häggqvist, Uppsats i kostvetenskap 15 hp, Kostvetarprogrammet, Umeå Universitet VT2016.
En uppsats skriven av Öhmna & Häggqvist på uppdrag av Skolmatsakademin i Västra Götaland. 

2016 - Pedagogiska måltider
En tid utan mål? Om pedagogers uppfattning av den pedagogiska måltiden - Terese Hassani & Johanna Wetterdal, Kandidatuppsats 15 hp, Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, Göteborgs Universitet VT2016
En uppsats skriven av Hassani & Wetterdal, med hjälp, inspiration och idé från Skolmatsakademins nätverk. 

2014 - Kostpolitiska program Ibland behöver vi ta hjälp av ett par fräscha ögon och ett par extra händer utifrån för att åstadkomma allt vi vill hinna med. Antonia Andersson, måltidsekologstudent från Örebro Universitet/Grythyttan gjorde sitt praktikarbete hos Skolmatsakademin under hösten 2014. Hon jämförde kommunernas kostpolitiska program i Västra Götaland.

Se här  - resultatet av Antonias arbete 2014

Vi är utvärderade – studentuppsatser

Samverkan är nyckeln till ett framgångsrikt arbete i Skolmatsakademin. 
Läs två intressanta examensarbeten från Göteborgs universitet baserade på intervjuer med kontaktpersoner och lokala styrgrupper. Ladda ner uppsatserna som pdf-filer här:

2006 - Kartläggning av Skolmatsakademin - Emma Decal & Liselott Jacobsson, Ett studentarbete inom folkhälsovetenskap, GU HT2006

2008 - Utvärdering lokal samverkan - Katarina Englund, Ett examensarbete i folkhälsovetenskap, GU VT 2008

2008 - Utvärdering samverkan mellan kommuner och stadsdelar - Johanna Andersson, Ett examensarbete i folkhälsovetenskap, GU VT 2008

Skolmatsenkäten

Det har även gjorts ett examensarbete där enkätfrågor om skolmåltiden formulerats och testats på skolelever i länet. Detta arbete resulterade i en webbaserad skolmatsenkät för Skolmatsakademin. Skolmatsenkäten är för närvarande inte i bruk men du kan se hur den såg ut och all info runtomkring härHar du några frågor om skolmatsenkäten kontakta Ulrika Brunn

2009 - Validering internetbaserad skolmatsenkät - Hanna Johansson & Malin Kvarth, Ett examensarbete i folkhälsovetenskap, GU VT 2009

2010 - Webbenkäten i praktiken - Intervjuer med tvärsetoriellt perspektiv - Jessica Andersson, Ett praktikarbete i Kost- och friskvård, GU VT2010

Kontakt

Har du något förslag på ämne eller område om och kring skolmåltider för kommande studentuppsatser?

Skolmatsakademin samlar mer än gärna in dem och jobbar för att er idé ska bli verklighet!

Hör av dig till:
Ulrika Brunn, verksamhetsledare Skolmatsakademin
Tel: 010-516 66 13
E-post >> 

uiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m