Kostpolitiska program i Västra Götaland

Tillsammans för bättre skolmåltider

Ett kostpolitiskt program kan vara ett viktigt dokument som hjälp på vägen mot bättre skolmåltider. 

Skolmatsakademin jobbar tillsammans med våra medlemskommuner för att förbättra och utveckla skolmåltiderna. Det finns många sätt att jobba mot bättre skolmåltider. Att ta fram ett kostpolitiskt program att förhålla sig till kan vara en viktig del. Här kan du inspireras av andra i hur man kan utforma sitt eget styrdokúment.

MåltidskvalitetLivsmedelsverkets Måltidspussel

För att ge skolor, kostorganisationer och andra en samlad bild av vad som menas med en bra skolmåltid har Livsmedelsverket tagit fram en måltidsmodell i form av ett pussel, (klicka på bilden av pusslet för att läsa mer om måltidsmodellen). Pusslet består av sex bitar som representerar varsitt kvalitetsområde inom måltiden. Utifrån dessa områden har vi granskat våra medlemskommuners kostpolitiska program (i de fall de funnits framtagna) och sedan sammanställt resultatet över hur ofta förekommande respektive kvalitetsområde är som mål i dokumenten.

I december 2014 hade 19 av Skolmatsakademins medlemskommuner ett kostpolitiskt program, vilka var underlag för denna sammanställning. Vi hoppas att detta material ska vara användbart både för de kommuner som önskar förnya ett befintligt program och för dem som ännu inte har men ämnar påbörja arbetet med att utforma ett nytt kostpolitiskt program fyllt av måltidskvalitet och måltidsglädje.

Jämförelse av 19 kostpolitiska program utifrån Livsmedelsverkets måltidsmodell

 

Klicka här för att läsa mer om målen som ryms inom pusselbiten "God"

Klicka här för att läsa om hur man undviker att de kostpolitiska programmen läggs på en hylla för att samla damm

uiqt|wB{swtui|{isilmuqvH{x5{m{swtui|{isilmuqvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m