Hur ser man till att målen uppfylls?

Ett kostpolitiskt program är framtaget för att kvalitetssäkra de offentliga måltiderna, och givetvis inte för att hamna i en låda och samla damm.

Hur man undviker att policydokumentet samlar damm

Frågan är då: hur ser man till att programmet används? Hur jobbar man för att uppnå målen och hur fastställer man sedan att detta skett? Och vad är egentligen mätbart?

  • En del kostpolitiska program innehåller handlingsplaner för hur målen kan uppnås (se exempelvis Herrljunga kommuns program som har ett handlingsprogram med aktiviteter och ansvar).
  • En del andra klargör specifikt  för vad t.ex. en ”trivsam” måltidsmiljö innebär. På så vis blir målen mer konkreta och eventuellt enklare att uppfylla.
  • Många kostpolitiska program innehåller även mål om uppföljning och utvärdering samt hur ofta detta bör ske, vilket är ett sätt att utreda om att man kommit framåt i sitt arbete.
  • Att ha matråd på skolorna – där man kan föra en dialog om måltiden med eleverna och de får chans att påverka – är även det ett sätt att följa upp och utvärdera måltiden.
  • Att specificera vem som ansvarar för att respektive mål uppfylls är också ett sätt att öka chanserna att målen uppnås.
    Lycka till med era kostpolitiska program och med ert viktiga arbete!
uiqt|wB{swtui|{isilmuqvH{x5{m{swtui|{isilmuqvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m