Skolmatsakademins elevenkät

skol-MatsVåra bästa tips inför webbenkäten

Skolmatsakademin har tagit fram en webb-baserad skolmatsenkät för årskurs 3-9. Enkäten utvärderades år 2009 av Göteborgs universitet.

Vill du titta på frågorna i enkäten klicka här>>

Till dig som ansvarar för webbenkäten i er kommun/stadsdel föreslår vi följande arbetsgång:

1. Anmäl er till enkäten

Välj vilka veckor ni vill använda enkäten och meddela Skolmatsakademin detta. Tre veckor i rad är lämplig tid. 

2. Informera pedagoger och skolledning

Informera skolorna med hjälp av informationsbladet. Berätta att er enkät ligger ute på hemsidan först veckan före ert startdatum. Därefter lägger vi upp er länk "xx kommun" på hemsidan och återkopplar till dig så att uppgifterna i ert enkät formulär stämmer.

Ladda ner infobladet som pdf här >>

3. Följ upp enkäten

Eleverna gör sin enkät under tre veckor. Veckan efter ni har haft era enkätveckor sammanställer vi datan i ett excel-ark och mejlar det till dig. Därefter bearbetar ni själva datan och följer upp resultaten.
Att följa upp nära inpå webbenkäten rekommenderas!

Se våra uppföljningsfrågor till elever, lärare och måltidspersonal här>> 

Så här följde Lysekils kommun upp sin enkät, klicka här >>


 Bra att veta

Var tydlig med vilka veckor enkäten ska göras när ni informerar skolans personal. Enkäten ligger upplagd på hemsidan tidigast en vecka före startdagen. Detta för att enkäten är "personlig" och inte ska användas av andra än elever i er kommun.

uiqt|wB{swtui|{isilmuqvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m