Sök stöd och bidrag i Västra Götalandsregionen

""

Välkommen att söka stöd

På de här sidorna hittar du information om Västra Götalandsregionens stöd, finansiering och bidrag till projekt, organisationer och företag inom områdena folkhälsa, kultur, miljö, regionutveckling, kollektivtrafik och rättighetsfrågor.

Bidragen kan sökas av juridiska personer, det vill säga verksamheter som har ett organisationsnummer, i Västra Götaland.

Lycka till med din ansökan! Kontakta gärna de enheter/avdelningar som hanterar de olika stöden om du har ytterligare frågor.

uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m